Stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija, u koje se ubrajaju izbjegla i raseljena lica te povratnici, jedan je od problema koji je zajednički većini lokalnih zajednica Republike Srpske. Grad Prijedor trenutno raspolaže sa 66 socijalnih stanova, u koje je uračunat 21 stan iz kategorije alternativnog smještaja te pet stanova socijalnog neprofitnog stanovanja. Pored toga, uskoro će biti završena zgrada sa 50 i započeta nova sa 52 stambene jedinice  neprofitnog socijalnog stanovanja.

Izgradnja ovih stanova finansira se  sredstvima regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica i povratnika. Socijalni stanovi daju se na besplatno korištenje, dok korisnici socijalnog neprofitnog stanovanja plaćaju zakupninu u iznosu od jedne marke po kvadratnom metru.

Nada Gruban, šef Odsjeka za imovinsko-stambene poslove

-Ni jedna od ovih kategorija stanova nije predviđena za otkup. Za razliku od njih, Grad Prijedor raspolaže i sa 11 državnih stanova nad kojima ne postoji stanarsko pravo koji su dati u zakup licima koja su ispunjavala uslove. Ovi stanovi mogu ići u otkup- rekla je Nada Gruban, šef Odsjeka za imovinsko-stambene poslove.

S.M.

foto: Giga

PrethodniNA VOJNO AKADEMIJI U BEOGRADU PRIKAZAN FILM “NEBO NAD BJELOVAROM”
SlijedećiOFK “BRAĆA  ĐUROVSKI”: OBILJEŽILI DECENIJU RADA (VIDEO)