-3.2 C
Prijedor
Ponedjeljak, 6 Februara, 2023

PRODAJA ZAPLIJENJENE IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM

Najnovije vijesti

Jedan dio potraživanja komunalna preduzeća prinuđena su da vrše kroz izvršni postupak, bilo na teret novčanih primanja dužnika ili ako to nije moguće, onda pljenidbom pokretne i nepokretne imovine.

Jednom sedmično u prostorijama suda, obično petkom, vrši se prodaja tako zaplijenjene imovine i to putem javnog nadmetanja. Prodaja te imovine oglašava se na oglasnoj ploči suda, a moguće je da tražioci izvršenja iskoriste i neki drugi vid oglašavanja.

Na javnim nadmetanjima, u ulozi kupca najčešće se pojavljuju tražioci izvršenja, ali je u posljednje vrijeme primijećen sve veći broj trećih lica, odnosno građana koji su zainteresovani za kupovinu te imovine, saznajemo od Tanje Bosančić, službenika za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Prijedoru.

Zakonom o izvršnom postupkom je utvrđeno da se u postupku prinudne naplate ne mogu koristiti stvari koje imaju emotivnu porodičnu vrijednost, stvari koje služe za svakodnevno zadovoljavanje potreba jednog čovjeka i članova njegovog domaćinstva, ogrev za potrebe domaćinstva za tri mjeseca i slično. U postupku se vodi računa o obimu imovine potrebne za namirenje duga, kako bi se u neku ruku zaštitila i prava dužnika.

S.M.

foto: Giga