Jedan dio potraživanja komunalna preduzeća prinuđena su da vrše kroz izvršni postupak, bilo na teret novčanih primanja dužnika ili ako to nije moguće, onda pljenidbom pokretne i nepokretne imovine.

Jednom sedmično u prostorijama suda, obično petkom, vrši se prodaja tako zaplijenjene imovine i to putem javnog nadmetanja. Prodaja te imovine oglašava se na oglasnoj ploči suda, a moguće je da tražioci izvršenja iskoriste i neki drugi vid oglašavanja.

Na javnim nadmetanjima, u ulozi kupca najčešće se pojavljuju tražioci izvršenja, ali je u posljednje vrijeme primijećen sve veći broj trećih lica, odnosno građana koji su zainteresovani za kupovinu te imovine, saznajemo od Tanje Bosančić, službenika za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Prijedoru.

Zakonom o izvršnom postupkom je utvrđeno da se u postupku prinudne naplate ne mogu koristiti stvari koje imaju emotivnu porodičnu vrijednost, stvari koje služe za svakodnevno zadovoljavanje potreba jednog čovjeka i članova njegovog domaćinstva, ogrev za potrebe domaćinstva za tri mjeseca i slično. U postupku se vodi računa o obimu imovine potrebne za namirenje duga, kako bi se u neku ruku zaštitila i prava dužnika.

S.M.

foto: Giga

PrethodniIN MEMORIAM: ZDRAVKO KOVAČEVIĆ – PAULA
SlijedećiKAKO JEDNOSTAVNO NAPRAVITI SUPERZDRAV NAPITAK NAŠE MLADOSTI