U okviru projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH“ u Prijedoru je održan četvrti dijalog za projektne ideje na kojem su mladi predstavili svoje projekte koji imaju za cilј unapređenje zajednice i životnog okruženja.

Projekat podrške mladima u BiH traje od 2015. godine, a za vrijeme trajanja projekta u Prijedoru je održano sedam radionica. Četvrti dijalog za projektne ideje okupio je veliki broj mladih lјudi koji su predstavili svoje projekte, objašnjava lokalni koordinator Grada Prijedora za Međunarodnu organizaciju za migracije Sabrina Pilipović.

-U našem dosadašnjem radu imali smo nekoliko projekata, a to su realizacija Dnevnog centra „Šlјokica“, Prevencija vršnjačkog nasilјa, rekonstrukcija dječijeg igrališta u Čirkin Polјu i teretana na otvorenom „Strit vork aut“ na Urijama – kaže Pilipovićeva.

Projekаt Kulturno-umjetničkog društva“Osman Džafić“ je realizacija  prikuplјanja sredstva za tradicionalne nošnje za najmlađe članove KUD-a. Članica ovog društva Erna Kulaš kaže da najmlađa grupa često ne nastupa zbog nedostatka nošnji.

  • Trudimo se da imao aktivnosti, ali oni ne mogu da putuju jer nemaju nošnje. Neophodno nam je 30 nošnji kako bi mališani imali priliku da se predstve na najbolјi način – kaže Kulaševa.

Predselekcija podrazumijeva da grupa mladih lјudi koji do sada nisu imali priliku, realizuju projekte u zajednici, a cilј je da projektna grupa obezbijedi određeni doprinos zajednici.

I.P.