Letak dobrodošlice za dijasporu, putem kojeg mogu da se informišu o pružanju svih usluga na području Grada, od danas je dostupan na info-pultu Gradske i Policijske uprave Prijedor.

Grad Prijedor na ovaj način želi jačati veze sa našom dijasporom i uspostaviti što bolju saradnju i komunikaciju. – Naša želja je uvijek da rado prihvatimo sve ljude koji u svijetu zarađuju za svoj život, ali s voljom dolaze u svoj zavičaj. Zato im uvijek poručujemo da se osjećaju prijatno u svom gradu. Mi domaćini smo zaduženi da im obezbjedimo siguran i miran boravak u ovom gradu – rekao je gradonačelnik, Milenko Đaković.

Policijska uprava Prijedor, u skladu sa iskustvima iz prethodnih godina, preduzima mjere, kako preventivne tako i represivne, s ciljem očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti. Aktivnosti policijskih službenika u ovom periodu usmjerene su na mjere borbe protiv epidemije i kretanja ilegalnih migranata, a ne na velike javne skupove i povećan broj turista.

– Nastavljamo sa aktivnostima Policijske i Gradske uprave na sprovođenju Akcionog plana prevencije incidenata motivisanih mržnjom i predrasudama, a taj akt je nešto u čemu grad Prijedor prednjači na području Republike Srpske i cijele BiH. Pismo dobrodošlice osmislilo je operativno tijelo osnovano Akcionim planom i biće dijeljeno na lokacijama za izdavanje dokumenata u policiji i šalter-salama Gradske uprave gdje građani najviše borave – rekao je Sretoja Vujanović, načelnik Policijske uprave Prijedor.  

Uz sve potrebne informacije, letak sadrži i pismo dobrodošlice gradonačelnika Prijedora, Milenka Đakovića i predsjednika Skupštine grada, Ajdina Mešića.

M.Šodić