Posredstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, sa sjedištem u Prijedoru, prošle godine zaposleno je 29 lica sa invaliditetom. Za tu namjenu utrošeno je 120.000 KM. Kako ističe Stevica Dronjak, vršilac dužnosti direktora Fonda, u navedenom periodu za 844 poslovna subjekta, koji zapošljavaju 1.250 lica sa invaliditetom, izvršen je povrat doprinosa koji iznosi preko četiri miliona KM.

– Od 2005. godine, tačnije od osnivanja Fonda, zaključno sa decembrom 2020. godine, Fond je ukupno utrošio preko šest miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje lica sa invaliditetom. Za povrat doprinosa za isti period ukupno je utrošeno 38 miliona KM – pojasnio je Dronjak.

U privatnom sektoru zaposleno je 819 lica sa invaliditetom, od toga njih 29 na slobodnom tržištu rada. Najviše njih zaposleno je u privrednim, poljoprivrednim i uslužnim djelatnostima.

– Nadamo se da će sredinom ove godine biti objavljen Javni poziv poslodavcima, invalidima i invalidskim organizacijama za subvencije za zapošljavanje, samozapošljavanje i ekonomsku podršku invalida. Želja nam je da u 2021. godini nastavimo uspješnu saradnju sa republičkim institucijama, resornim ministarstvom u Vladi RS, kao i organizacijama koje štite prava lica sa invaliditetom – dodao je on.

Od osnivanja Fonda do danas, šansu za posao dobilo je preko 2.000 lica sa invaliditetom u RS.  

M. Šodić