Aktivisti i aktivistice Centra za mlade „KVART“ i Udruženja Prijedorčanki „Izvor“ iz Prijedora organizovali su danas protestnu šetnju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj je skretanje pažnje na sve češću praksu kršenja ljudskih prava, navedeno je u saopštenju za medije. Neke od poruka na protestu bile su: „Pravo građana/ki  ispred ličnih interesa političara/ki“, „Pravo na posao bez obzira na pol, seksualno, političko, stranačko opredjeljenje“, „Imamo pravo na istinu, pravdu, jednakost i sigurnost“.

„Svakodnevno kršenje ljudskih prava postala je praksa koja mora prestati! Ljudi su svakodnevno izloženi diskriminaciji, nasilju, segregaciji i drugim oblicima marginalizacije kako od strane institucija i političara i političarki, tako i od strane drugih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Živimo u društvu gdje su ugrožena mnoga ljudska prava. Od onih osnovnih, kao što je pravo na život, slobodu i sigurnost, pa preko drugi socijalnih, ekonomskih i političkih prava“, izjavio je Branko Ćulibrk, aktivista Centra za mlade KVART iz Prijedora.

 „Današnja akcija ima za cilj podizanje svijesti građana o njihovim pravima , jer borba za ljudska prava treba da traje cijelu godinu. Vrlo je nezahvalno izabrati samo par problema u moru onih sa kojim se današnje društvo nosi“, istakla je aktivistica KVART-a Nikolija Matić.

Bosna i Hercegovina, iako je potpisnica različitih konvencija čije prakse su obavezujuće, još uvijek pruža nejednak tretman svojim građanima i građankama. U zemlji cvjetaju kriminal i korupcija, osporeno je pravo na javno okupljanje, prijeti nam ekološka katastrofa, a praksa vladavine prava je na vrlo niskom nivou. Svakodnevno smo svjedoci ozbiljnih kršenja i uskraćivanja prava i sloboda različitim grupama ljudi od radnika i radnica, osobama sa invaliditetom, Romima i Romkinjama, osobama sa poteškoćama u razvoju, LGBTI osobama, ljudima u pokretu i mnogim drugim grupama koje su već dodatno marginalizovane i diskriminisane svojim položajem u društvu. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se od 1950. godine, na dan kada je, dvije godine ranije, potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost…bez ikakvih razlika, saopšteno je iz „Kvarta“.