Pored naših redovnih aktivnosti, u Psihološkom savjetovalištu „Psiholuminis“ prepoznali smo potrebu za dodatnim radom sa djecom kako osnovnoškolskog uzrasta, tako i sa srednjoškolcima.  

Za srednjoškolce smo pripremili ciklus radionica „Adolescencija – komunikacija, emocije, samopouzdanje i ostale komplikacije“ koja će se odvijati u ukupno šest susreta, sa mogućnošću prisustvovanja pojedinačnim radionicama. Voditelji radionica su psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa mladim.

Takođe, nakon uspješnog prvog ciklusa, a posebno u situaciji izazvanoj pandemijom odlučili smo da naša „Školica mišljenja“  ponovo krene sa radom. U pitanju je ciklus radionica namijenjenih djeci osnovnoškolskog uzrasta koje imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina, usvajanju aktivnih metoda učenja, razvoju samopouzdanja i odgovornog ponašanja,  podsticanju pažnje i koncentracije te pružanju emocionalne podrške.

Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava u skladu s temom i ciljem pojedine radionice.

Kroz program radionica kod djece se radi na sljedećem:

– učenje socijalnih vještina

-usvajanje aktivnih metoda učenja

– razvijanje razumijevanja svojih i tuđih emocija

– vježbanje opuštanja i usmjeravanja pažnje

– razvijanje kognitivnih vještina

– razvijanje kreativnosti

– razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja te odgovornog ponašanja

Osnovni alati izražavanja na radionicama su crteži, stripovi, igranje uloga, igrice, brainstorming, ispunjavanje kreativnih zadataka i grupne rasprave. Svi materijali potrebni za radionicu biće pripremljeni od strane voditelja.

Radionice se odvijaju u sklopu vršnjačke grupe, gdje u sigurnom i zabavnom okruženju, djeca mogu naučiti osnovne alate za bolje snalaženje u svakodnevnim situacijama, a kroz osam ciklusa radionica obuhvatićemo slijedeće socijalne i emocionalne vještine:

Šta je mišljenje i kako ga razvijati? – MI SMO MISLIOCI

Kako pravilno učiti ?– MAPE UMA

Kako postavljati dobra pitanja? – SEMAFOR PITANJA

Izražavanje i kontrolisanje osjećaja – PRVO OSJETI, PA IZRECI

Zauzimanje za sebe (asertivnost) – ZASTUPAM SEBE, ALI POŠTUJEM TEBE

Rješavanje sukoba (bulying) – OSTANI COOL

Odgovorno ponašanje – PREUZMI ŠTAFETU

Veličina grupe: Rad s djecom je organizovan u malim, zatvorenim grupama od 6-12 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno osam susreta, jednom u dvije sedmice po 2h.

Voditelji:

Zorica Railić – Perić, diplomirani psiholog i sistemski porodični psihoterapeut

Maja Zorić, diplomirani psiholog i sistemski porodični psihoterapeut

Termini: Djeca će biti raspoređena u 3 grupe, po uzrastu. O tačnom datumu početka radionica bićete obaviješteni putem e-maila ili telefona u najkraćem mogućem roku; čim se formiraju grupe.

Prijaviti se možete preko naše e-mail adrese: psiholuminis@gmail.com ili broj tel 065/913-655.