U okviru projekta “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije” danas je u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora “Preda-PD” održana  radionica sa predstavnicima kreativne industrije grada Prijedora.Goran Rodić, projekt-menadžer iz ove agencije, ističe da kreativna industrija ima izuzetan potencijal te da su trenutno fokusirani na analizu pomenutog sektora.

– Ta analiza će nam pomoći da definišemo naredne aktivnosti i politike podrške koje će se moći predložiti prvenstveno gradu Prijedoru, dakle  podršku kreativnoj industriji u nekom narednom periodu. Kreativna industrija ima izuzetan potencijal za rast, razvoj, zapošljavanje. U  posljednjih nekoliko godina, ona je jedan od ključnih segmenata na kojima Agencija ima aktivnosti i provodi projekte – kaže Rodić.

Mišel Pavlica, ekspert zadužen za pripremu analiza kulturnih i kreativnih industrija u okviru ovog projekta, kaže da kreativna industrija podrazumijeva različite djelatnosti: sve što je u vezi sa kulturom i kreativnošću, a što može dati dodatnu vrijednost i doprinijeti razvoju prijedorske privrede i ostalih sektora. U ovom trenutku su, kako kaže, najzanimljivije djelatnosti u vezi sa IT-em.

– Postoji niz firmi i pojedinaca koji u okviru ove djelatnosti rade različite poslove. Jedan dio poslova se radi na domaćem, a veći dio za strana tržišta i strane kompanije. U ovom trenutku gotovo da postoji kritična masa preduzeća i pojedinaca, pravnih lica, pravnih subjekata u Prijedoru da bi se u domenu kulturnih i kreativnih industrija napravio značajan iskorak. Pokušavamo uhvatiti taj potencijal i kroz ovaj projekat nastojati da se on  realizuje i ostvari – ističe Pavlica.

Projekat “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije” finansira se iz Programa prekogranične saradnje – Hrvatska, BiH i Crna Gora. Agencija “Preda-PD” je vodeći partner u  konzorcijumu sa Agencijom SI-MO-RA iz Siska i Asocijacijom „Zid“ iz Podgorice. Vrijednost Projekta iznosi oko 600.000 evra, od čega je 250.000 budžet prijedorske Agencije. Oko 85 odsto sredstava od ukupnog budžeta Projekta finansira EU. Projekat traje od prvog juna 2020. do 31. maja 2022. godine.

M. Z.