Grad Prijedor raspisao je javni konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2019/20. godinu. Novina od ove godine je da se stipendije dodjeljuju u tri kategorije i to: stipendije prema socijalnom statusu, stipendije za deficitarna zanimanja te za uspjeh na prvom ciklusu studija. Student može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije, navodi se u konkursu. Za studente deficitarnih zanimanja dodjeljuje se 60 stipendija, za uspjeh na prvom ciklusu studija takođe 60 stipendija, dok broj onih iz socijalnih kategorija nije ograničen, rekao je Stevica Dronjak, šef gradskog Odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i nevladine organizacije.

Visina mjesečne stipendije iznosi 120 KM i isplaćuje se deset mjeseci. Shodno vrsti stipendija za koju konkurišu, studenti moraju, pored opštih uslova, ispunjavati i posebne uslove. Dronjak je apelovao na studente da predaju valjanu, ovjerenu dokumentaciju, kako im prijava ne bi bila odbijena iz tehničkih razloga. Takođe, da vode računa na uslov da imaju prebivalište na teritoriji grada Prijedora najmanje četiri godine. Od ove godine studenti su obavezni da predaju i uvjerenje sa fakulteta da nisu disciplinski odgovarali. Neka od deficitarnih zanimanja za koja se dodjeljuju stipendije su matematika, fizika, hemija, građevinarstvo, geološko inženjerstvo, prerada drveta, proizvodno mašinstvo i drugа.

– Svi studenti koji pripadaju jednoj od socijalnih kategorija kojе se navodе u javnom konkursu, ostvaruju pravo na stipendije ako prilože ispravnu dokumentaciju. Kod deficitarnih zanimanja, pored toga što trebaju biti navedena na listi i objavljena u konkursu, jako je bitno da student ima najniži prosjek 7,50. Kod uspješnih stipendista jedan od opštih uslova je da student ima najmanji prosjek 9,0 – rekao je Stevica Dronjak.

Konkurs za stipendije objavljen je 22. novembra u posljednjem broju „Kozarskog vjesnika“ i na zvaničnom sajtu Grada Prijedora. Biće otvoren do 9. decembra.

D. S.

PrethodniNEIZVJESNE PROGNOZE STANJA POVRIJEĐENOG PJEŠAKA
SlijedećiOD 309 KONTROLISANIH VOZAČA KAŽNJENO 185