18.8 C
Prijedor
Četvrtak, 21 Septembra, 2023

RASPITALI SMO SE: Zašto je elektronski dnevnik važan u nastavi?

Najnovije vijesti

Savremeni način rada u školama ogleda se i u digitalizaciji školske administracije. Upotreba elektronskog dnevnika znatno unapređuje komunikaciju, ne samo između profesora i učenika, već i između profesora i roditelja. Elektronski dnevnik je dostupan učenicima, roditeljima i nastavnicima 24 sata, sedam dana u nedelji, samo jednim klikom.


Elektrotehnička škola u Prijedoru, već drugu školsku godinu radi po principu elektronskog dnevnika, koji se, još uvijek, vodi paralelno sa papirnim.
– Naša iskustva su odlična. Mogućnosti koje pruža elektronski dnevnik su velike. Imamo jako dobru saradnju sa “Lanakom” koji je tvorac softvera za elektronski dnevnik. Profesori su shvatili sve benefite koje nosi elektronski dnevnik, kao i roditelji. Sve više roditelja je uzelo šifre i koristi elektronski dnevnik, to pokazuju izvještaji aktivnosti roditelja koji su nam na raspolaganju – kaže Dragoja Mijić, direktor ove škole.


Svakodnevno se radi na ažuriranju novih verzija. Tako je krajem prošle godine i Ugostiteljsko-ekonomska škola u Prijedoru krenula sa primjenom najnovije aplikacije elektronskog dnevnika, u okviru projekta “Dositej 3”, koje implementira Ministarstvo prosvjete i kulture RS.


– Mi smo prema uputama koje smo dobili, prvo registrovali sve profesore da pristupe aplikaciji, a to mogu da obave ako imaju pristup internetu, sa bilo kog mjesta. Mogu da unesu ocjene i izostanke učenika, u ovoj prvoj fazi. Aplikacija je izuzetno dobro napravljena, a nudi velike mogućnosti. Roditelj može da pristupi ocjenama svog djeteta, a sve informacije ima i odjeljenski starješina. S druge strane, nastavno osoblje može da kreira pripremu časa, a postoji i opcija štampanja svjedočanstava i diploma, što svakako olakšava rad – rekla je Valentina Sovilj, direktor ove škole.


Za razliku od tradicionalnog pristupa administraciji, elektronski pristup je kudikamo brži, pa profesori mogu više vremena da posvete radu sa učenicima i osmišljavanju kreativne nastave. Na ovaj način se gradi profil učenika, koji pomaže profesorima da odaberu pravi način da učeniku pomognu u ostvarivanju još boljih rezultata.

M.Šodić