3.8 C
Prijedor
Srijeda, 29 Novembra, 2023

REALIZOVANA VEĆINA PREPORUKA GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU

Najnovije vijesti

Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su Informaciju o realizaciji preporuka iz Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po izvještaju o obavljenoj reviziji, za treći i četvrti kvartal 2022. godine.

Realizovana je većina preporuka Glavne službe za reviziju, rekla je Мaja Kunić, načelnik Odjeljenja za finansije Grada Prijedora. Ono na čemu treba poraditi jeste revalorizacija imovine, kako imovine Gradske uprave, tako i javnih gradskih preduzeća. Riječ je o imovini koja je davno vrednovana, pa je upitna realnost te vrijednosti.

“Sve to iziskuje dosta vremena i dodatna finansijska sredstva, tako da to nije završeno do 31.12.2022. godine. U narednom periodu će biti završeno, po preporuci revizora. Riječ je o Cetntru za socijalni rad, Dječijem vrtiću “Radost”, Pozorištu i Gradskoj upravi. Što se tiče ispunjenih prporuka, dosta toga je realizovano, recimo zasnivanje radnog odnosa da bude u skladu sa Zakonom, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji da se uskladi sa zakonskom regulativom, proceduru javnih nabavki trebalo je uskladiti sa Zakonom o javnim nabavkama, prihod da se vrši u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa, prihod od participacije da se evidentira u skladu sa Pravilnikom o budžetskim kvalifikacijama. To se odnosilo na vrtić i donošenje pojedinačnog Kolektivnog ugovora za zaposlene u Centru za socijalni rad”, objasnila je Kunićeva.

B.D.