U toku su redovne aktivnosti na uređenju grada, počev  od održavanja čistoće grada, parkovskih površina, groblja, odvoženja sekundarnih sirovina.

Milka Grbić, rukovodilac  radne jedinice „ Javna higijena“ Komunalnih usluga  građane je zamolila da sekundarne sirovine, posebno karton i pet ambalažu odvajaju u za to predviđene kontejnere.

M.Z.

PrethodniOBAVJEŠTENJE IZ ELEKTRODISTRIBUCIJE PRIJEDOR
SlijedećiPOČELA JESENJA SANACIJA SAOBRAĆAJNICA (VIDEO)