6.8 C
Prijedor
Ponedjeljak, 26 Februara, 2024

REKULTIVACIJA BIVŠIH RUDIŠTA

Najnovije vijesti

U Prijedoru su danas predstavnici Šumarskog fakulteta iz Banje Luke prezentovali investicioni progam podizanja šumskih pantaže na bivšim rudokopima Rudnika željezne rude „Ljubija“.

Milan Mataruga, koordinator projekta je istakao da je ovo dobar primjer  transfera znanja i novih tehnologija iz naučnih ustanova u privredu. On je pohvalio i rukovodstvo RŽR „Ljubija“ koje se odlučilo za jedan ovakav projekat.  Stručni tim u kojem je bilo deset doktora nauka sa Šumarskog, Rudarskog i Prirodnomatematičkog  fakulteta Univeryiteta u Banjaluci, te veći broj saradnika, na osnovu istraživanja provedenih na oko 2000 hektara zemljišta, zaključio je da se intenzivni plantažni uzgoj brzorastućih kultura, u funkciji proizvodnje bio mase, može organizovati  na manjem dijelu površina, rekao je Mataruga.  On je dodao da je rekultivacija bivših rudišta  sadnjom i drugih drvnih vrsta značajna kako sa ekološkog tako i ekonomskog aspekta, te društveno odgovornog odnosa prema resursima koje je ovo preduzeće dobilo na korištenje.

Direktor Rudnika Ljubija, Stanko Vujković je rekao da će u pošumljavanje bivših rudišta, bez obzira o kojem se obliku radi, biti uložena sva zarada od prodaje drveta prijedorskoj toplani. Ove godine se radi o iznosu od oko pola miliona maraka.

Nove plantaže na bivšim rudokopima biće idealne i za obavljanje stručne nastave za studente Šumarskog fakulteta, ali i  razne naučne radova iz oblasti proizvodnje bio mase, rekao je Branislav Cvjetković, viši asistent na Šumarskom fakultetu.

Zamjenik gradonačelnika Drago Tadić je istakao da gradska uprava Prijedora podržava i ovaj, ali i druge slične projekte, te da želi proširenje studijskih programa, kako bi se i Prijedor uključio u univerzitetske gradove.

https://youtu.be/_A61aEq250o

S.M.