0.8 C
Prijedor
Subota, 4 Februara, 2023

RIJEKA MILOŠEVICA: KANALIZACIJA IZVOR NEUGODNIH MIRISA (VIDEO)

Najnovije vijesti

Neugodan miris koji se, ovih dana, širi pored rijeke Miloševice, namučio je mještane Nove Orlovače. Po riječima predsjednika Savjeta mjesne zajednice Orlovača, Ranka Jakovljevića, smrad je izazvao Bikarevića potok, koji se ulijeva u Miloševicu, ali i kanalizacija koja se ispušta u ovu rijeku. Problem je to što, još uvijek, nije urađena kanalizacija u cijeloj Orlovači.

Ranko Jakovljević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Orlovača

– Mi imamo nekakav vid sekundarne mreže koji smo napravili, ali još nema primarnih vodova, pa je kanalizacija provedena u Miloševicu – navodi Jakovljević, dodajući da je svjetan da je to neprihvatljivo s ekološke strane dok se ne riješi pitanje kanalizacione mreže.

– U planu je da se desnom strane rijeke provede primarni kanalizacioni vod, koji bi išao ka magistralnom putu M4. Time bi problem kanalizacije bio riješen, budući da mještani već imaju urađenu sekundarnu mrežu – pojašnjava on.

U prijedorskom Odsjeku komunalne policije kažu da je osnovni izvor problema upravo kanalizacija koja se ispušta direktno u Miloševicu, te da nemaju podatke o hemijskom zagađenju ove rijeke.

–  Propisi nalažu da, prilikom izgradnje stambenih objekata u području gdje ne postoje kanalizacione mreže, svaki objekat mora imati nepropusnu septičku jamu dovoljnog kapaciteta i one moraju redovno da se prazne – kaže načelnik ovog odsjeka, Darko Avramov.

Dobar dio građana koji se odluči na izradu septičke jame, postavi prelivne cijevi koje provedu u obližnje kanale, potoke i rijeke.

– Te prelivne cijevi vremenom zarastu i mi ih možemo pronaći samo dojavama građana. Kad imamo konkretno prijavljen slučaj, ne idemo na varijantu kažnjavanja, nego na uklanjanje prelivne cijevi. Sve to što se radi i kako se radi u ovim slučajevima, upereno je protiv nas samih, naše djece i njihovog zdravlja. To naročito škodi onima koji žive u blizini slivnih jaraka i rijeka – kaže Avramov i poziva one koji žive u dijelovim grada koji imaju izgrađenu kanalizacionu mrežu, da se na nju priključe.

Ekonomska situacija jeste teška i kanalizacioni priključak i izgradnja septičke jame koštaju, ali dugoročna šteta koja nastaje nepropisnim upravljanjem otpadnim vodama, daleko je veća.

Z.J.

foto: Giga