10.8 C
Prijedor
Subota, 2 Marta, 2024

ROK ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE 28. FEBRUAR (VIDEO)

Najnovije vijesti

Na području Prijedora, do sada je staru deviznu štednju verifikovalo oko 3.200 štediša, sa ukupnim iznosom oko 35,5 miliona KM. Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Poslovna jednica Prijedor, uputila je poziv da potražioci koji se do sada nisu prijavljivali za verifikaciju stare devizne štednje u Republici Srpskoj, mogu to da urade do 28. februara. Verifikacija je besplatna.

Zahtjev mogu podnijeti potražioci čija su sredstva bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku.

Vlada RS je 2006. godine donijela Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u RS. Tom uredbom su precizno definisani opšti principi, postupak podnošenja zahtjeva i verifikacije potraživanja. Verifikovani iznosi do 2.000 KM se isplaćuju gotovinski na tekuće račune imaoca stare devizne štednje, a iznosi preko toga se pretvaraju u obveznice koje dospijevaju u 10 jednakih polugodišnjih anuiteta, u narednih pet godina od objavljenog datuma emisije.

M. Stegić