12.8 C
Prijedor
Petak, 23 Februara, 2024

RUDNIK ODBACUJE MEDIJSKE NAVODE O KONCESIJI, DUGU I DOBITI

Najnovije vijesti

“Arselor Mital Prijedor” odbacio je danas kao netačne i obmanjujuće pojedine medijske izvještaje o statusu ugovora o koncesiji između ove kompanije i Vlade Republike Srpske, poreskom dugu od 50 miliona KM i neraspoređenoj dobiti.
“Tačno je da kompanija još nije potpisala ugovor o koncesiji, ali je tekst ovog ugovora dogovoren sa nadležnim ministarstvom, a sva neophodna dokumentacija pribavljena je i dostavljena, kako je i traženo. Stoga, bilo kakvo kašnjenje u sklapanju ovog ugovora nije rezultat neizvršavanja obaveza kompanije”, saopšteno je danas iz preduzeća “Arselor Mital Prijedor”.

U saopštenju piše da, uprkos nepostojanju potpisanog ugovora o koncesiji, kompanija od prvog dana poslovanja plaća koncesionu naknadu na svaku iskopanu i prodanu tonu željezne rude, u skladu sa rješenjem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, na osnovu čega je do sada platila više od 30 miliona KM.

“Iznošenjem neistinitih, obmanjujućih i nepotpunih informacija nanosi se ogromna šteta ugledu kompanije `Arselor Mital`, što može prouzrokovati dalekosežne negativne posledice, na samo za naše zaposlene već i za lokalnu zajednicu, Republiku Srpsku i cijelu BiH”, navodi se u saopštenju.

Poreska uprava Republike Srpske je prošle godine donijela rješenje kojim se “Arselor Mital Prijedor” zadužuje za oko 50 miliona KM poreza na dobit na osnovu transfernih cijena, ali je kompanije podnijela tužbu protiv Vlade Republike Srpske Okružnom privrednom sudu u Banjaluci.

“Sud je, uvažavajući sve naše dokaze koje smo isticali i tokom poreske kontrole, u septembru 2016. godine donio presudu kojom je u cijelosti poništio rješenje Poreske uprave Republike Srpske i vratio predmet na ponovni postupak”, saopšteno je iz “Arselor Mitala Prijedor”.

Iz kompanije podsjećaju da je do sada ostvareno 82 miliona KM neto dobiti, što zajedno sa obračunatom amortizacijom iznosi oko 135 miliona KM, od čega je više od 98 miliona KM investirano u otvaranje novog kopa, razvoj, nabavku opreme, mašina i postrojenja i kupovinu zemljišta.

“Isplaćena dividenda osnivačima veća je od 14 miliona KM, a u obavezne zakonske rezerve izdvojeno je pet miliona KM, što pokazuje da kompanija raspolaže sa oko 19 miliona KM neraspoređene dobiti koja se intenzivno usmjerava u održavanje i plan razvoja rudnika”, navode u ovom rudniku.

Za neto plate i ostala lična primanja 830 zaposlenih izdvojeno je 125 miliona KM, za poreze i doprinose na lična primanja više od 75 miliona KM, za ostale naknade prema državi u skladu sa zakonom više od pet miliona KM, za porez na dobit oko 14 miliona KM i za projekte podrške lokalnoj zajednici više od 3,5 miliona KM.

“Sa ciljem prevazilaženja spornih pitanja i iznalaženja najpovoljnijih rješenja, ova kompanija je uvijek bila, a i sada je zainteresovana za konstruktivan dijalog sa nadležnim institucijama i rješavanje problema na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana”, ističu u “Arselor Mitalu Prijedor”.

Dodaju da od osnivanja, 2004. godine, ova kompanija izmiruje svoje obaveze u potpunosti u skladu sa zakonom, propisima Republike Srpske i osnivačkim aktima.

srna