3.8 C
Prijedor
Petak, 2 Decembra, 2022

SANA PONOVO PORASLA

Najnovije vijesti

Tokom jučerašnjih padavina došlo je do naglog rasta vodostaja rijeke Sane koji danas iznosi oko 430 centimetara. U Odsjeku civilne zaštite kažu da je rast vodostaja rijeke Sane uzrokovao ponovno zaplavljivanje oko 50 stambenih objekata u naseljima zahvaćenim poplavom.

“Plavne vode su uzrokovale presijecanje puta Prijedor – Bišćani, onemogućavanje korištenja mosta u Cikotima za odvijanje saobraćaja, a došlo je i do značajnijeg rasta podzemnih i površinskih voda u zonama depresija”, dodaju u Civilnoj zaštiti.

Sve službe zaštite i spasavanja su i dalje u funkciji praćenja stanja i preduzimanja potrebnih mjera zaštite, u skladu zaključcima gradonačelnika grada Prijedora za stanje redovne odbrane od poplava. S obzirom na prestanak padavina na slivnom području rijeke Sane i na području grada Prijedora, tokom dana očekuje postepeni pad vodostaja rijeke Sane i drugih vodotokova na području grada Prijedora.

K.V.