U organizaciji Udruženja za zaštitu potrošača “DON” održan je okrugli sto na temu usluga od opšteg ekonomskog interesa. Razgovaralo se o tome koliko se ono što je propisano Zakonom o zaštiti potrošača RS uvažava u ovoj oblasti i koliko primjena ovog zakona može biti na obostranu korist javnih komunalnih preduzeća i građana. Tematika je izuzetno aktuelna, kaže Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja “DON”, budući da se najveći broj predmeta koji zaprime, odnosi upravo na komunalne usluge.

– U prošloj godini “DON” je zaprimio 1.723 predmeta, od čega je preko 70% komunalnih. Ovo je alarmantan podatak. Kada se uzmu sva udruženja za zaštitu potrošača u prijedorskoj regiji, na preko 3.000 predmeta, oko 60% odnosi se na komunalije. Očigledno je da je ovo vrlo aktuelna i značajna tema. Ne samo za udruženja potrošača, već i za pružaoce usluga – rekla je Marićeva.

Saradnja sa udruženjima potrošača može doprinijeti boljem poslovanju i podizanju kvaliteta usluga, smatra direktor Komunalnog preduzeća “Komus” iz Novog Grada Darko Vojnović. U njihovom slučaju saradnja sa ovim udruženjima intenzivirana je u oktobru prošle godine, kad je došlo do povećanja cijene usluga, kaže on.

– Od tada je naša komisija za prigovore i žalbe imala četiri sjednice, na kojima su analizirani prigovori korisnika. Saradnja sa Udruženjem za zaštitu potrošača dovela je do toga da dobijemo širu sliku kada su u pitanju problemi i potrebe korisnika naših usluga – rekao je Vojnović, dodavši da je ovo način da se unaprijede i usluge  koje “Komus” pruža.

Na okruglom stolu bilo je riječi o iskustvima javnih komunalnih preduzeća koja imaju formirane komisije za reklamacije potročaša, te savjetodavnih tijela formiranih pri jedinicama lokalne samouprave regije Prijedor. Okrugli sto okupio je predstavnike lokalnih zajednica, javnih komunalnih preduzeća i udruženja za zaštitu potrošača prijedorske regije, a prisustvovali su i predstavnici Ministarstva trgovine i turizma RS, te Republičke tržišne inspekcije.

Z. J.

PrethodniPOSLOVNI INKUBATOR GENERATOR LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA (video)
SlijedećiBorci očekuju zaštitu institucija Srpske (video)