18.8 C
Prijedor
Petak, 1 Decembra, 2023

Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora “”SVI SMO MI JEDAN VELIKI TIM“

Najnovije vijesti

Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora i jedan od najmlađih gradonačelnika ne samo u republici Srpskoj, već i u BiH, kod posla koji obavlja, uvijek potencira timski rad. Kaže, pojedinac sam, ma kakobio kvalitetan, ne može ništa napraviti. “.Neko sam ko je cijeli svoj život u sportu. Kroz sport i košarku naučio sam da cijenim taj timski rad. Bez obzira, koliko imate kvalitetnog igrača u timu, ukoliko ekipa nije kompaktna, ukoliko nemate saigrača, Vi ne možete ništa da napravite.“, ističe Javor i naglašava da on lično ne bi bio
gradonačelnik da nije bilo tog jednog tima. „ Tu prije svega mislim na rukovodstvo GrO SNSD-a u Prijedoru, mislim i na naše koalicione partnere. To su divni, kvalitetni ljudi, Prijedorčani koji vole svoj grad i koji žele da naprave nešto u ovom mandatu“, kaže i dodaje „da su se u godini koja završava zaista trudili da ona bude kvalitetna“.


Na šta konkretno mislite?
Nakon preuzimanja vlasti od DNS-a, već prošle i ja kada sam došao ove godine, na stolu je bilo zaista mno go problema. Tu prvenstveno mi slim na nefukcionalnost i preza duženost preduzeća, gradski budžet bio je opterećen brojnim sudskim presudama, rješenjima od inspekcije i Poreske uprave i mnogo toga još. Građane sam cijelu ovu godinu informisao o svemu tom iz prethod nog perioda, ali i činjenicom da smo uočene nepravilnosti dostavi li nadležnim organima na daljnje postupanje. Mislim da ne bi bilo korektno prema našim građanima, da mandat trošimo samo na to „ da je neko nešto ukrao, da mlatimo pa pirima, da držimo neke predstave za javnost“, jer to u suštini nešto previše i ne zanima naše sugrađane. Njih zanima šta mi radimo, koje projekte smo realizovali, šta planiramo da uradimo. Ukratko, potru dili smo se da cijelu ovu godinu ra dimo u kontinuitetu i da ostvarimo planove zacrtane za ovaj period.


Stavljate tačku i na predizborno asfaltiranje?
Ni ja, ni moji saradnici ne podržavamo politiku po kojoj se ona, a to pokazuju ranije godine, isključivo svela na asfaltiranje i javnu rasvjetu. To je katastrofa. U ovoj godini mi smo u kontinuitetu radili infrastrukturne projekte. Asfalti ralo se tamo gdje ima ljudi koji idu na posao, omladine, djece koja idu u školu, a ne po lošoj praksi, prema nečijim privatnim kućama, vikendicama, užoj, široj rodbini. Odlučivanje o tim i ostalim stvarima
treba vratiti u mjesne zajednice. Pobornik sam priče da se te stvari rješavaju zvanično, na Savjetima mjesnih zajednica gdje će okupljeni mještani iznijeti probleme. Ključ je da mještani kažu jasno i glasno koji je putni pravac prioritet za određeno mjesto. To ne može zna ti gradonačelnik, već ljudi koji tu žive. Želim da sve bitne odluke donose građani. A samo u ovoj godini asfaltirali smo preko 20 kilometara putnih pravaca, obnovili mnogo ulica i slobodno mogu reći da se nikad više nije radilo po tom pitanju.

Nažalost, krajem godine Prijedorčani su se opet suočili s poplavama. Šta treba uraditi za miran san onih čija strijepnja počinje s prvim većim kišama?
Nažalost, grad Prijedor se s poplavama suočava već duži niz godina. Tom se godinama nije pridavao veći značaj. Zbog čega, to treba pitati nekog drugog, ali je činjenica da tu imamo ozbiljnih problema. Ove godine nažalost dva puta smo imali poplavu, šteta je velika, a poplave su se ponavljale u istim naseljima, Topoliku, Vrbicama, a ova posljednja je pokazala da poplavljenih ima i tamo gdje voda ni kad nije dolazila. Dobra je vijest
da je Evropska investiciona banka odabrala nadzor nad sanacijom korita Miloševice i izabran je najpovljniji ponuđač, firma „Prijedorputevi“. Predugo se čekalo, ali to nije bilo u nadležnosti ni grada, ni „Voda Republike Srpske“, već isključivo Evropske investiocione banke. Kroz nekoliko dana očekujemo potpisivanje ugovora sa nadzorom nakon čega ulazimo u radove. To bi trebalo dosta umanjiti mogućnost plavljenja, ali nažalost
neće ga u potpunosti spriječiti. Ljudima koji su pretrpjeli štetu pokušavamo da pomognemo, formirali smo trinaest komisija za procjene štete, a i Vlada Srpske uputila je
za te namjene interventna sredstva. U poplavama je oštećeno preko 70 putnih pravaca, oštećeni su i propusti, mostovi i to je prema nekoj prvoj procjeni šteta od preko
milion i po maraka.

Pominjemo često i pojedina preduzeća čiji se direktori, to često ističite oslanjaju isključivo na gradski budžet. Kako mijenjati tu lagodnu praksu?
Ima tu dosta propusta, nelogičnosti i slobodno to mogu reći i dosta nerada. To stanje je zatečeno, borimo se s njim, uporedo servisiramo sve te obaveze i radimo na poboljšanju standarda za naše sugrađane. Mi smo u socijalnom budžetu. I sva preduzeća su se naslonila na budžet. I nije sporno da neko preduzeće ili ustanova ima podršku grada,
ali je sporno što smo došli u situaciju da se komplet budžet jedne ustanove ili preduzeća finansira iz budžeta grada. Ima sjajnih direktora, ima i onih loših. I njima ćemo se, jer su svi dobili konkretne zadatke, posebno pozabaviti u narednoj godini. Praktično, došli smo u situaciju da u preduzećima, čiji je osnivač grad, 12 mjeseci moramo finansirati i plate i pojedine obaveze, a direktori i dalje nemaju jasan plan povećanja prihoda. Sve ćemo detaljno analizirati već krajem januara. A nekim ćemo se, nakon tih analiza morati zahvaliti.


Znači biće smjena?
Sigurno


Kako Prijedor na ljestvici razvoja vratiti na drugo mjesto u Republici Srpskoj. Sad je na šestom ili sedmom mjestu. Šta treba uraditi?
Pokušavam da gledam naprijed, od momenta kad sam preuzeo funkciju gradonačelnika. I godine koje nas čekaju. Možemo svašta pričati, ali ono što je urađeno u ovoj godi ni govori umjesto nas. I ono što je vidljivo golim okom. Budžet u ovoj godini bio je socijalni, ali to što smo opterećeni dugovanjima mi ne daje za pravo, da ja kao gradonačelnik imam taj luksuz da sjedim i govorim, „mi smo prezaduženi, para nema i slično“. Potrudili smo se da
obezbijedimo sredstva za neke ka pitalne projekte, zato da bi mogli funkcionisati, naravno uz podr šku Vlade Srpske bez koje se ni jedna lokalna zajednica ne može razvijati. Želimo da svi korisnici u budžetu nađu svoje mjesto. Tu mislim na brojne subvencije od privatnih prevoznika, roditelja čija su djeca u privatnim vrtićima, potom tu je isplaćena podrška zdravstvenim radnicima, Udruženju dijabetičara za nabavku senzora… S tim se, koliko znam nikad niko nije bavio, ali smo željeli da pomogemo. Završili smo i hladnjaču u Omarskoj, obezbijedili sredstva za gradnju prijeko potrebnog lifta u Centru „Sunce“, tu su stipendije za đake i studente, za perspektivne mlade sportiste, sredstva za Kulturno umjetnička društva… Budžet je usvojen jednoglasno, što znači da smo se zaista potrudili da napravimo budžet po mjeri svih građana. I pri jedlog budžeta za narednu godinu za- držaće te karakteristike podrške, pomoć poljoprivredi, privredi, tu je i kapitalni projekt kakav je vrtić na Pećanima, rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjića …


Da li ste kad pomislili da napustite Prijedor ?
Nikad, teški sam lokal patriota. To znaju svi moji prijatelji i rodbina. Nikad nisam pomislio na to da neg- dje odem, da se preselim negdje da živim. Običan sam građanim koji radi to što radi i želja mi je da napravimo nešto za naše sugrađane. Nešto što valja. Sugrađanima
pokušavam ukazati da za sve naravno treba vremena i da vjeruju u ono što radimo kao gradska vlast. I pokušati svakoj generaciji obezbijediti ono što im treba. Rezultati najbolje govore. Poslije određenog vremena nikog ne možete lagati, ili ima ono što ste pričali, ili
nema. A sve što radimo, radimo zbog tog da zadržimo naše sugrađa ne kako mlade, tako i one radno sposobne. I da iz godinu u godinu imamo sve manje ljudi koji nas na puštaju. A osnov su jaka privreda i privrednici , prije svega naši do maći, koji će nas u svemu tom podržati.

Pripremila Mira Zgonjanin