Smanjen obim nelegalne sječe (video)

Problem nelegalne sječe stvara velike štete „Šumama Republike Srpske“. Šumokradica ima i na području koje pokriva Šumsko gazdinstvo „Prijedor“. Krađa šume najviše je izražena na međuentitetskoj liniji.

– Samo Oštra Luka ima oko 60 km međuentitetske granice. Slično je i u Novom Gradu. Ima jako mnogo miniranih područja iz kojih šumokradice ulaze u naše šume. Sve to nam otežava rad na terenu – pojasnio je Saša Bursać, direktor ŠG „Prijedor“.

Često se dešava da šumokradice načine šumsku krađu na teritoriji RS, pa se vrate u Federaciju BiH. To onda više nije u nadležnosti Minitarstva unutrašnjih poslova  RS, pa je neophodna saradnja sa policijskim službama iz Federacije BiH. Ipak, Bursać naglašava da je nelegalna sječa na području ŠG „Prijedor“ svedena na minimum.

Saša Bursać, direktor ŠG „Prijedor“

-Očekujem da ćemo se ove godine, kad su šumske krađe u pitanju, zaustaviti na nekih 100 kubika. Kad se uzme u obzir da 2018. u planu imamo sječu od 135.000 kubika, iznos koji je otpada na nelegalnu sječu i nije tako velik – kaže Bursać.

On je napomenuo da se o ovoj pojavi vodi računa. Čuvarske službe su svakodnevno na terenu i na godišnjem nivou podnese se preko stotinu prijava po osnovu šumske krađe. Većina nastale štete se naplati, dodaju u Šumskom gazdinstvu.

Z. J.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja bez pismene dozvole!