Preduzeće za sanitarno-ekološku zaštitu „EKO-BEL“ u utorak, 28. avgusta, u terminu od 19.30 do 22.30 časova, vršiće akciju suzbijanja komaraca – korektivni tretman. Operativni timovi ovog preduzeća u pomenutom periodu će vršiti toplo i hladno zamagljivanje sa zemlje. Upozoravaju se pčelari da navedenog dana preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, odnosno da natkriju pčelinja društva kartonom ili drugim priručnim sredstvima. U slučaju loših vremenskih uslova, građani će putem sredstava informisanja biti na vrijeme obaviješteni o naknadnom terminu akcije, navodi se obavještenju iz „EKO-BEL-a“.

KV

Prethodni”Rudar-Prijedor”  – ”Kozara” bez golova
SlijedećiKUD ”Omarska” u Bugarskoj