Zbog radova koje izvodi RJ „Elektrodistribucija“ Prijedor dana 21.07.2017. godine (petak) na održavanju trase dalekovoda 20 kV Mrakovica (prokres rastinja ispod dalekovoda) u periodu od 08:00-12:00 časova bez električne energije ostaće naselja: Bešići, Brđani, bazen Kozrac, Dera, Vidovići, Kotlovača, Benkovac i Mrakovica.

PrethodniKUPANJE NA VLASTITU ODGOVORNOST
SlijedećiPIONIR U UZGOJU LJEŠNJAKA I ORAHA (FOTO)