Završna konferencija u projektu “Klasterizacija malih i srednjih preduzeća iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije” biće održana sutra u Prijedoru, najavljeno je iz Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “Preda-PD”.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici preduzeća koja su bila partneri u projektu /”Elker”, “Kolektor”, “CNC Pauer” i “Kromeks”/, te predstavnici USAID-a i programa “Vam” /Wham/ posvećenog razvoju radne snage i većeg pristupa tržištima, a koji USAID finansira. Projekat je počeo 1. aprila, završava se 16. decembra, a cilj je podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade kroz obuke za rad u programima SolidWorks Essentials i Sheet Metal u kojima je učestvovalo ukupno osam lokalnih preduzeća.

“Sa ciljem unapređenja sposobnosti preduzeća da osiguraju brz i efikasan proces obuka novozaposlenih radnika za radna mjesta koja podrazumijevaju primjenu novih tehnologija izrađena su dva osnovna trening kurikuluma za pozicije CNC operatera i CNC programera. Obučeno je tehničko osoblje tri preduzeća zaduženo za uvođenje novih radnika u redovne poslove preduzeća”, navodi se u saopštenju.

Kroz projekat su unaprijeđeni i kapaciteti Agencije “Preda-PD” instaliranjem najnovijih licenci za odgovarajuće softvere i dodatne memorije za izvođenje obuka iz 3D modeliranja i drugih obuka baziranih na informacionim tehnologijama. Takođe, poboljšani su kapaciteti partner u projektu za interne programe obuke nabavkom interaktivnih displeja sa visokim preformansama.

“Jedan od rezultata projekta jeste i izrada MCP /Metal Cooperation platform/ koja predstavlja onlajn alat gdje se suočavaju ponuda i potražnja lokalnih preduzeća iz metalskog sektora s licima koja traže zaposlenje ili pružaju usluge relevantne za metalski sektor”, ističe se u saopštenju.

Ukupna vrijednost projekta je 80.186 KM, od čega je 39.107 KM finansirao USAID. Konferencija će biti održana od 10.00 do 11.30 časova u prostorijama Agencije “Preda-PD”, a izjave za medije najavljene su za 9.45 časova. 

SRNA