U skladu sa Pravilnikom o uzbunjivanju i postupanju građana u slučaju opasnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 53. od 25.06.2013. godine) Operativno komunikacioni centar 121 Grada Prijedora će u nedjelju, 15. decembra, u 12:00 časova vršiti provjeru ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje građana na području Grada Prijedora. Provjera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje izvršiće se davanjem znaka „PRESTANAK OPASNOSTI!“. Provjera će se, u skladu sa pomenutim Pravilnikom, u narednom periodu vršiti svakog 15-og u mjesecu u 12:00 časova.

KV

PrethodniRepertoar kina “Kozara” od 12. do 18. decembra 2019.
SlijedećiPromovisana monografija o Šestoj sanskoj pješadijskoj brigadi (video)