Zaposleni u CISO centru Prijedor u toku oktobra ove godine organizovali su pružanje raznih informacija za 29 grupa i 93 pojedinca; obuku pisanja biografije za 17 grupa i 92 lica pojedinačno, te obuku za razgovor sa poslodavcima za 17 grupa i 92 lica. Pored toga  pruženo je još 66 drugih vrsta usluga, te 18 info-paketa.

Usluge CISO centra Prijedor, odnosno pomoć pri traženju posla i uspostavljanju komunikacije sa poslodavcima traže kako mladi koji se prvi put prijavljuju na posao, tako i dugoročno nezaposlena lica spremna da idu na prekvalifikacije, pa čak i poslodavci koji traže radnike određenih struka, zanimanja i kompetencija.

Dragan Dragojević, samostalni stručni saradnik za profesionalno i karijerno  informisanje

Ove godine CISO centar je organizovao i preduzetničku obuku za lica koja su aplicirala na projekte samozapošljavanja koje je raspisao Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, rekao je Dragan Dragojević, samostalni stručni saradnik za profesionalno i karijerno  informisanje.

S.M.

foto: Giga

PrethodniSUDSKO VIJEĆE: NIJE BILO GENOCIDA U ŠEST OPŠTINA, U SREBRENICI JESTE
SlijedećiŠAHTOVI BEZ POKLOPCA PRIJETNJA PJEŠACIMA (VIDEO)