12.8 C
Prijedor
Petak, 23 Februara, 2024

SVETLANA ČEKO: RAZBITI PREDRASUDE O DIJABETESU

Najnovije vijesti

Oboljeli od šećerne bolesti u Prijedoru imaju mogućnost da se o samoj bolesti, načinima liječenja i dostupnoj terapiji informišu u gradskom Udruženju dijabetičara koje je aktivno deset godina i okuplja tu grupu pacijenata i ljekara. Zbog obilne ishrane s mnogo masnoća, smanjene fizičke aktivnosti i stresnog načina života, dijabetes tipa 2 u velikom je porastu. Dobra vijest je što se taj tip dijabetesa može zdravim stilom života odložiti ili znatno usporiti. Zato, savremen pristup dijabetesu podrazumijeva i otkrivanje osoba koje su u riziku da dobiju dijabetes tipa 2, da se utiče na njih da promjene stil života, kaže za “Kozarski vjesnik” predsjednik Udruženja dijabetičara Prijedor Svetlana Čeko.

Udruženje dijabetičara Prijedor obilježava 10 godina postojanja i rada. Koji je osnovni cilj djelovanja ovog Udruženja? Koliko članova broji? – Udruženje radi punih deset godina, a osnovni cilj je promocija zdravlja, prije svega prevencija. Želimo da unaprijedimo zdravstvenu kulturu i time utičemo na bolje i kvalitetnije zdravlje kompletne populacije, a naročito lica koja žive sa dijabetesom. Udruženje radi na razbijanju predrasuda o dijabetesu i na jednostavan način prezentuje lična iskustva članova udruženja koji duži niz godina žive s dijabetesom, a sve u cilju njihovog uspješnog liječenja, lakše i uspješne borbe sa dijabetesom. Sve navedeno vršimo i na redovnim sastancima našeg Udruženja. Kontinuirano se održavaju predavanja za pacijente oboljele od šećerne bolesti na teme za koje su zainteresovani pacijenti malo ili nikako edukovani. Jedan od glavnih ciljeva našeg dosadašnjeg rada, kao i planiranog rada u narednom periodu, jeste da uz jednostavno i argumentovano prezentovanje dijabetesa oboljelim licima približimo i pojednostavimo dijabetes i probleme koje on nosi. Posebnu pažnju posvećujemo edukaciji mlađe populacije sa posebnim akcentom na preventivi, posljedicama i komplikacima koje nosi dijabetes. Udruženje broji oko 500 članova, od kojih je 50 mladih.

Svjedoci smo, da tokom godine organizujete mnogobrojne aktivnosti. Da se prisjetimo nekih? – Napominjemo da smo u dosadašnjem radu imali niz aktivnosti od izuzetnog značaja za ovu populaciju, od kojih ćemo nabrojati samo neke: radionice u Prijedoru, Novom Gradu, Oštroj Luci, Omarskoj, Kozarcu i Novom Gradu; zatim edukativno – rekreativne radionice za djecu, te edukacije za roditelje i lica koja žive sa dijabetesom; kursevi prehrane, savjetovanja dijabetologa, svakodnevno kontrolisanje šećera u krvi, kamp za djecu i mlade na Kozari, uz prisustvo dijabetologa i medicinskih sestara.

Edukacija je najvažnija prevencija dijabetesa. Ali to nije lak proces i zahtjeva mnogo upornosti i angažovanja ljekara i pacijenta. Da li su putem Udruženja dostupni savjeti i razgovori pacijenata sa ljekarima? – Dostupna su razna predavanja i savjeti na temu dijabetesa od strane dijabetologa prim. dr Vesne Jelača, regionalnog koordinatora i po potrebi republičkog koordinatora prof. dr Snježane Popović Pejičić. To i jeste svrha udruženja da pacijentima koji žive sa dijabetesom obezbijedi da lakše i brže dođu do neophodnih informacija.

Koji su to problemi sa kojima se susrećete u svom radu i djelovanju? – Problemi sa kojima se susrećemo su mnogobrojni od nedostatka finansijskih sredstava za provođenje naših programa i aktivnosti, do manjka potrošnog materijala. Kako se sav rad u udruženju odnosi na volontiranje našeg tima, sva sredstva ulažemo u organizaciju naših aktivnosti.

Kako biste unaprijedili zdravstvenu kulturu, već godinama organizujete Kamp na Kozari za mlade oboljele od dijabetesa. Šta im je tokom ovog Kampa sve na raspolaganju? – Udruženje dijabetičara Prijedor, organizuje kamp za mlade na Mrakovici u januaru kada su djeca na školskom raspustu. Učesnici kampa, zahvaljujući maloj, ali odabranoj grupi instruktora i volontera, imaju priliku da nauče da skijaju ili usavrše svoje skijaške vještine. Osim škole skijanja, planiraju su i različite psihološke, socijalne, kreativne i edukativne radionice koje imaju za cilj da mlade oboljele od dijabetesa, osnaže fizički i psihički i olakšaju im resocijalizaciju i povratak uobičajenom životu. Tokom kampa učesnicima je više puta dnevno omogućeno mjerenje šećera u krvi, kao i mjerenje glikoziranog hemoglobina, što je od velikog značaja za dobru regulaciju.

Zadovoljstvo je vidjeti našu djecu kako, puni elana, neustrašivo usvajaju neke nove vještine, bilo da su sportske ili kreativne, kako se druže i razmjenjuju iskustva. To je i cilj kampa – da se tim mladima pruži prilika da se druže, opuste i osnaže emotivno i fizički. Kao Udruženje pokušavamo da radimo u cilju prevencije, postizanja dobre kontrole glikemije i spriječavanja komplikacija od šećerne bolesti. Da se rad djece, roditelja i mladih sa međusobnim upoznavanjem, komunikacijom, razmjenom iskustava osnaži u svakom pogledu. Ne postoji izmedju njih razlika ni u bilo čemu i mi koji smo sa njima, a nemamo dijabetes u Kampu imamo iste jelovnike. A za proslavu 10 godina Udruženja smo imali izvanrednu tortu napravljenu sa stevijom, kojom smo bili svi oduševljeni.

Koje aktivnosti će biti prioritet u daljem radu ovog Udruženja? – Jedan od glavnih ciljeva kao i planiranog rada u narednom periodu, jeste da uz jednostavno i argumentovano prezentovanje dijabetesa oboljelim licima približimo i pojednostavimo dijabetes i probleme koje on nosi. I dalje ćemo uspostavljati i održavati neposredne kontakte sa oboljelima, osobama koje s njima žive, koje o njima brinu i medicinskim stručnjacima. Organizovaćemo  razne radionice u smislu prevencije. Takođe planiramo ljetnji kamp za djecu i mlade. U RS postoje Udruženja lica koja žive sa dijabetesom i imamo dobru saradnju u smislu razmjene iskustava. Na podršci u radu zahvaljujemo se gradskoj upravi Prijedora, Fondaciji „ArselorMital Prijedor“, te farmaceutskim kućama „Sanofi“, „Novo Nordisk“, „Medikom“ i „Roš“.

M.Stegić