18.8 C
Prijedor
Petak, 1 Decembra, 2023

TRAŽITI GARANCIJE ZA NASTAVAK EKSPLOATACIJE I ČUVANJE RADNIH MJESTA

Najnovije vijesti

Odbornici Skupštine grada Prijedora, u nastavku šestog  zasjedanja, danas su jednoglasno usvojili zaključke o informaciji u vezi sa prodajom akcija osnovnog kapitala privrednog društva Rudnici željezne rude “Ljubija”, koje je odbornicima predočio gradonačelnik Milenko Đaković. Izražena je zabrinutost zbog odluke Vlade RS o privatizaciji RŽR “Ljubija” direktnim odabirom kupca, kao i potreba da se iz prodaje izdvoje nekretnine koje nemaju značaj za obavljanje osnovne djelatnosti ovog preduzeća.

– Grad Prijedor traži od Narodne skupštine RS da da jasne garancije o nastavku eksploatacije na rudištima na teritoriji grada, da će se održati isti broj zaposlenih u “Arselor Mitalu”, kao i da će se zaposliti novi radnici za djelatnosti koje će obavljati kupac osnovnog dijela kapitala RŽR “Ljubija” – poručio je Đaković.

Odbornicima se obratio generalni direktor Kompanije “Arselor Mital Prijedor” Mladen Jelača, koji je izrazio zabrinutost zbog kompetencija preduzeća “Izraeli investment grupa” da pokrene eksploataciju u Ljubiji i Tomašici. On je naglasio da mora da se pojasni šta će biti sa eksploatacionim pravima koja ima “Arselor Mital”, te kako će to uticati na buduće poslovanje Željezare u Zenici, Željeznica RS i drugih preduzeća koja svoje poslovanje vežu uz “Arselor Mital”.

Z. Jelić

foto: Giga