Prema statističkim podatcima u Prijedoru se u 2017. godini nastavlja negativan trend pada nataliteta u odnosu na mortalitet. Na području grada u 2017. godini rođeno je 790 beba što je u odnosu na 2016.godiniu 25 beba više.  A da ljubav pobjeđuje granice svjedoči veliki broj mješovitih brakova kao i porast sklopljenih brakova na području grada. Tako je u prethodnoj godini sklopljen 501 brak, od čega je 58 mješovitih. Roditelji i prethodne godini bili su maštoviti kada su u pitanju imena rođenih beba, tako su Marija, Ana i Teodora najčešća imena djevojčica, dok su Stefan, Luka i Nikola najbrojnija imena dječaka.

PrethodniPROŠLE GODINE ZAPOSLENO 72 INVALIDNIH LICA
SlijedećiVOĆU NE POGODUJE BLAGA ZIMA