U prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor danas je otvoren Proni omladinski klub, s ciljem da mladim ljudima ponudi programe koji će doprinijeti ličnom razvoju mladih, kao i razvoju lokalne zajednice.

Plan je da se mladim ljudima putem ovog kluba ponudi prostor da realizuju svoje kreativne, sportske i edukativne ideje kroz volonterski program, koji će sprovoditi mladi koji su prošle godine završili obuku.

–  Proni centar za omladinski razvoj u Prijedoru donosi programske aktivnosti koje realizujemo i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Programe koje finansira Evropska unija i druge ambasade, a tiču se zapošljavanja mladih, reformi formalnog i neformalnog obrazovanja, volonterskih programa, osnaživanja mladih i drugo – rekao je Jasmin Jašarević, generalni menadžer Proni centra za omladinski razvoj iz Brčkog.

Ovo je prilika za mlade ljude da realizuju nove projekte u našoj lokalnoj zajednici.

– Da se mladi ovdje okupe, sa novim idejama i projektima koje ćemo da realizujemo u ovom gradu. Na jednoj od radionica govorićemo o društvenim igrama, takođe planiramo radionice slikanja, a biće riječi i o omladinskom aktivizmu – rekla je Katarina Bursać, koordinator Proni omladinskog kluba Prijedor.

Proni omladinski klub u Prijedoru otvoren je uz podršku Gradske uprave i Omladinskog savjeta Prijedor.

– Tu sam da poželim dobrodošlicu predstavnicima Proni centra za omladinski razvoj iz Brčkog i da im poručim da će u Gradskoj upravi imati dobrog saradnika za sve dobre ideje i aktivnosti. Kako bi unaprijedili omladinski aktivizam u gradu Prijedoru – rekao je Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora.

U ovom klubu pozivaju mlade ljude da im se pridruže u realizaciji novih projekata u gradu Prijedoru.

M. Šodić