Radnici Šumskog gazdinstva Prijedor ovih dana vrše pošumljavanje na Kozari, na području gdje je izvršena gola sječa crnogoričnog drveta, koje je stradalo zbog elementarnih nepogoda. Do sada je zasađeno oko 25.000, a do kraja godine planiraju da zasade oko 150.000 sadnica.

To je veliki posao, kaže Saša Bursać, direktor Šumskog gazdinstva Prijedor. Angažovali su vlastitu radnu snagu, a očekuju da im se na terenu pridruže i kolege iz drvoprerađivačkog sektora.

– Bilo je dosta spekulacija na ovu temu, ali mi smo na terenu i radimo svoj dio posla. Struka je rekla svoje i mi to moramo ispoštovati. Opremili smo se i tehnikom i ljudstvom.  Ove površine su već ograđene, naročito one koje su već pošumljene, jer na ovom području imamo problema sa pašarenjem – dodao je Bursać.  

Ono što su zaradili prodajom trupaca iz gole sječe, neće u potpunosti biti dovoljno za troškove pošumljavanja, ali kako kaže Bursać, to će namiriti novčanim sredstvima iz redovnih sječa, jer nemaju drugog izbora. Rano jutros na Kozaru su sa svojim kolegama stigli Plamenko Anđić i Anja Bujak.

– Trudimo se maksimalno da zasadimo što više sadnica, koliko god nam to vremenske prilike dozvoljavaju. Ako bude snježnih padavina, radove ćemo nastaviti na proljeće – kaže Anđić.

– Ja sam pripravnik i ovo mi je prvi put da sam na terenu. Jako mi se sviđa, opet nešto drugačije, a znam da će ovo što mi danas radimo koristiti narednim generacijama – dodaje Bujakova. 

Prilikom odabira sadnog materijala vođeno je računa o uslovima staništa na ovom području, tvrdi Nemanja Cvijić, rukovodilac uzgoja i zaštite šuma na području Šumskog gazdinstva Prijedor.

– Pa smo za svaku konkretnu plohu koja se pošumljava vršili odabir vrsta. Ovdje i u okolini ove plohe nalaze se prirodne hrastove šume i išli smo tom logikom da ovdje zasadimo hrast. Zasadićemo divlje voćke i javor. Suština je da se poštuju stanišni uslovi i da se podignu nove kulture i to lišćara, jer smo nažalost, sa četinarima imali takvo iskustvo kakvo smo imali, jer nisu bili zasađeni na svom prirodnom staništu – dodao je on.

Golom sječom obuhvaćeno je 85 hektara, a cilj je da se na ovom području formiraju novi šumski zasadi, ističu u Šumskom gazdinstvu Prijedor.

M. Šodić