Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu biće održana u utorak, 9. marta, u sali kina “Kozara” u Prijedoru.

Narodna skupština Republike Srpske donijela je Zaključak o vezi sa upućivanjem Nacrta zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu na javnu raspravu, jer se navedenim zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane.

Za organizovanje i provođenje javne rasprave zaduženo je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Javna rasprava je zakazana za 11.00 časova.

K.V.