Licima starijim od 65 omogućava se slobodno kretanje, rekla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture RS nakon sjednice Republičkog štaba.

Na sjednici Štaba su doneseni zaključci o ograničenju kretanja lica starijih od 65 godina, te je odlučeno da se oni mogu slobodno kretati. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Takođe je donesen i Zaključak o zabrani organizovanja maturskih večeri u RS, kako bi se spriječilo eventualno širenje virusa korona.

“Moramo da zabranimo organizovanje maturskih večeri. Za sprovođenje ovog Zaključka zadužuju se osnovne i srednje škole u RS”, rekla je Trivićeva.

U Republici Srpskoj nastava u osnovnoj školi završava se 12. juna, dok će deveti razredi nastavu završiti. 29. maja.

Maturanti srednjih škola školsku godinu završiće 20. maja, dok će za ostale srednjoškolce kraj školske godine biti 17. juna.

Nezavisne novine

PrethodniZAKLJUČCI GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
SlijedećiEvo kada se završava školska godina u RS