Agencija „Preda“ trenutno implementira Projekat „Forezda“ koji sa 200.000 maraka donatorskih sredstava podržava Dunavski  transnacionalni program. Cilj je da se kroz Projekat, korištenjem IT tehnologija, umreže lokalni drvoprerađivači i firme iz šumarstva sa drugim sektorima, te ojačaju kapaciteti grada Prijedora za podršku privrede.

U tu svrhu, u okviru Poslovnog centra Prijedor, biće instalisana najsavremenija oprema: 3D skeneri, 3D printeri, CNC mašine, te laptopi sa programima za drvopreradu i ked/kem softverima za rad na novom dizajnu, onlajn marketingu i kreiranju novih proizvoda.

Kroz ovaj projekat biće okupljeni mladi nezaposleni stručnjaci koji znaju raditi na ovoj opremi, s ciljem da obučavaju kadrove iz privrede, ali i rade konkretne projekte po narudžbi  firmi, rekao je Saša Karalić, saradnik na Projektu.

S.M.

PrethodniPRONEVJERIO NOVAC KABLOVSKOG OPERATERA
SlijedećiZA ČETIRI ČASA RADAR REGISTROVAO 179 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE