Većina zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, umrežena je u Integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, koji omogućava kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Suština IZIS-a nisu samo elektronske kartice, kartoni, uputnice i recepti, već kompletno komunikaciono i informatičko uvezivanje svih aktera zdravstvenog sistema. Dosadašnji kartoni pacijenata biće zamijenjeni elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni, pojašnjavaju u Fondu zdravstvenog osiguranja RS.

– Najbolji primjer kako funkciniše IZIS u praksi jesu zdravstvene ustanove u Bijeljini, koje su odlično prihvatile ovaj sistem i na najboji mogući način koriste sve njegove prednosti. Zahvaljujući IZIS-u, fizički kontakt sa pacijentima je sveden na minimum. To je posebno značajno sada u vremenu pandemije, jer pacijenti dobijaju adekvatnu zdravstvenu njegu i izbjegavaju direktno izlaganje sa mogućnošću potencijalnog zaražavanja. Primjera radi, ukoliko osiguranik radi neke nalaze u bolnici, ishod nalaza je dostupan i porodičnom doktoru koji može telefonski da dalje uputi osiguranika na terapiju, ukoliko mu je potrebna – pojasnila je Darija Filipović-Ostojić, portparol Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

U zdravstvenim ustanovama u kojima se već primjenjuje IZIS, za osiguranike su spremne zdravstvene elektronske kartice. Time će građani biti oslobođeni mjesečne ovjere knjižica. Rok za preuzimanje nije određen, zbog epidemiološke situacije. Kako ističu u Fondu zdravstvenog osiguranja RS, stara zdravstvena knjižica vrijedi sve dok u potpunosti ne zaživi ovaj projekat. U RS je do sada distribuirano 841.087 elektronskih kartica, dok ih je oko 20.000 već uručeno osiguranim licima.

– Smatramo da će IZIS donijeti brojne prednosti zdravstvenom sistemu, ubrzati ga, učiniti efikasnijim i što je najvažnije, smanjiti šetanje pacijenata od jedne do druge zdravstvene ustanove. Na ovaj način smanjiće se i liste čekanja na pojedine preglede – dodaje ona.

Kako bi ovaj sistem u praksi mogao nesmetano da funkcioniše, zdravstveni radnici moraju da prođu obuku. Prema ranijim najavama, IZIS bi u prvoj polovini ove godine trebalo da u potpunosti bude implementiran u svim zdravstvenim ustanovama u RS.

M. Šodić