Nakon uspješno provedenog pilot projekta za mlade „The War Child: Adressing Secondary Trauma in Prijedor“ UG „Psiholuminis“ iz Prijedora, nastavlja sa programom edukacije, namijenjenog za 90 stručnjaka pomažućih djelatnosti javnog i nevladinog sektora sa područja cijele BiH.

S obzirom na pozitivne ishode rada sa mladim osobama koji su izloženi sekundarnoj traumatizaciji, akcenat je i dalje stavljen na pitanje sekundarne traumatizacije, transgeneracijskim prenosom predrasuda, međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti na mlađe generacije koje u svom iskustvu nisu imale ratna dešavanja.

“Pozivamo vas da se uključite u ovaj program edukacije i podržite promjenu na poljima međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti, te da na taj način omogućite mladima sa prostora BIH da svoj nacionalni identitet grade na temeljima mira, tolerancije i prihvatanja. Znanje stručnih lica i šira mreža podrške procijenjena je kao veoma bitna i neophodna u razumijevanju uticaja traumatskog iskustva na buduće generacije, te njenoj adekvatnoj prevenciji”, saopšteno je iz UG „Psiholuminis“.  

Edukacija je namijenjena za ukupno 90 stručnih lica pomažućih djelatnosti javnog i nevladinog sektora sa prostora cijele BIH (psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti, socijalni radnici i pedagozi sa psihoterapijskom edukacijom, te iskustvom u radu sa traumatizovanim i sekundarno traumatizovanim osobama).

Programom je planirano osposobljavanje stručnih lica u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama i uključuje: osposobljavanje stručnjaka za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama kroz trodnevnu obuku, niz stručnih predavanja mr Nadežde Savjak, dr Tatjane Stefanović Stanojević, Vladana Beare i Edite Pajić te obuku Nemanje Runića iz oblasti statistike (primjena i tumačenje testovnog materijala koji je usmjerenna ciljnu grupu mladih).

“Učestvovanjem dobijate širi teorijski okvir i znanje iz oblasti transgeneracijskog prenosa traumatskog iskustva, znanje za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama, štampanu verziju priručnika, te sertifikat o završenoj obuci sa naglašenim satima ličnog rada (min 34 sata)”, dodaje se u saopštenju.  

Početak aktivnosti je planiran polovinom februara. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdfZUMV1JN…/viewform…, najkasnije do 1. februara. Dodatne informacije mogu dobiti putem mejla psiholuminis@gmail.com

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative BHRI, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije IOM Bosnia and Herzegovina, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Bosnia and Herzegovina.