Na današnjem zasjedanju odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su izvještaj o izvršenju budžeta grada u 2019. godini, kao i odluku o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava po godišnjem obračunu za prošlu godinu. Prema riječima načelnice gradskog Odjeljenja za finansije Biljane Malbašić, prošla godina završena je sa pozitivnom razlikom u finansiranju od 372.845 KM.

– Smatram da smo uspješno završili godinu, s obzirom da je bila jako teška i da je bila opterećena velikim poteškoćama, naročito sa prihodovne strane. I nismo otišli u deficit. A jedini način da se spriječi deficit pri slabijem punjenju budžeta jeste restrikcija u rashodima, što smi mi i učinili – pojasnila je Malbašićeva.

Ona je istakla da ova razlika nije suficit, nego su u pitanju namjenska sredstva koja se raspoređuju na sredstva Vlade RS iz Fonda solidarnosti i na namjenska sredstva za šume i vode koja nisu utrošena prošle godine, a koja će biti predviđena rebalansom buždeta za ovu godinu.

Z.J.