Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su na jučerašnjem zasjedanju Nacrt budžeta Grada za 2020. godinu u iznosu od 44.378.587 KM.

Biljana Malbašić, načelnik Odjeljenja za finansije grada Prijedora, rekla je da će Odjeljenje u narednom periodu razmotriti sve sugestije, primjedbe i diskusije odbornika.

– Razmotrićemo i konkretne odborničke amandmane, za koje se zaista nadamo da će ove godine stići na vrijeme. I da ćemo na taj način doći do najoptimalnijeg i najkvalitetnijeg budžeta za 2020. godinu – rekla je Malbašićeva.

Ona je navela da je  bilo nekoliko primjedbi Ministarstva finansija RS.  Jedna primjedba bila je čisto tehničke prirode – preknjižavanje sa grantova na transfere, a druga značajnija sugestija bila je da se umanji planirani iznos za Centar za socijalni rad, jer se transferi na republičkom nivou nisu povećavali.

– Treća primjedba je da se smanje izdaci za plate. Mi smo se rukovodili  najavama da će Vlada povećati plate u javnom sektoru. Mi smo pokušali da podignemo određeni nivo plata. Iako budžetski okvir nije dozvoljavao da to uradimo u punom iznosu, ali je Ministarstvo zahtijevalo da to vratimo na početni nivo i mi ćemo to i izvršiti – rekla je Malbašićeva

Za Nacrt je glasalo 28 odbornika, a jedan je bio uzdržan.

Z. J.

PrethodniPOZITIVNO MIŠLJENJE O INICIJATIVI ZA FORMIRANJE OPŠTINE OMARSKA
SlijedećiPRIJEM ZA DELEGACIJE UVIREZITETA LOMONOSOV I APEIRON