Na osmoj posebnoj sjednici Skupštine grada Prijedor usvojen je set mjera koje za cilj imaju podršku poljoprivrednim proizvođačima i preduzetnicima, kako bi se lakše izborili sa posljedicma epidemije.

Odbornici su usvojili program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini RS,  kao i program sufinansiranja proljećne sjetve na području grada.  Usvojen je i program ublažavanja posljedica izazvanih virusom korona na području grada, kao i odluka oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu grada i oslobađanju plaćanja komunalnih taksa za korištenje prostora na javnim površinama.

Ovo su hitne mjere,  i u narednom periodu radiće se na kreiranju novih mehanizama podrške, rekao je gradonačelnik Milenko Đaković. – Ovo su prva sredstva koja će se izdvojiti. Za poljoprivredu grad će  izdvojiti oko 500.000 KM a za podršku privredi oko 200.000 KM. Sigurno je da to nije dovoljno, i mi ćemo se daljim razvojem sitaucije u Prijedoru sigurno vratiti ovoj problematici – naveo je Đaković. On je napomenuo da je punjenje budžeta u martu iznoslio oko 80%, dok je u dosadašnjem toku aprila na nivou od 55%. Tako da se ne isključuje ni kreditno zadzuženje kao opcija kako bi se olakšalo pokretanje privrede, ocijenio je gradonačelnik. 

Set hitnih mjera dobio je podršku jer to je jedino što se u ovom trenutku moglo uraditi, bez da se ulazi u rebalans budžeta, smtra odnornik PDP-a Dalibor Grabež. – Ovdje se vidi da je rebalans neophodan. Potreban je izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu i presjek stanja za prvi kvartal ove godine. Tako možemo sagledati kakvo je stanje, i da li možemo da sredstva koja već postoje preusmjerimo za pomoć poljoprivrednicima i privrednicima našeg grada.  A u drugoj fazi da vidmimo da li ići sa namjenskim kreditima ovim kategorijama, za podšrku u nastavku njihovog rada – poručio je Grabež.

Usvojene mjere polazna su tačka za dalju podršku privredi i poljoprivredi, i na ovom se ne smije stati, smatra šef odborničkog kluba SNSD-a Dalibor Pavlović. – Zalagaćemo se da se budžet  “raspakuje”, da se izvrši rebalans i da sva sredstva koja budemo mogli preusmjerimo u privredu. Da zadržimo naše ljude i radnike. Da ne odu u svijet. A ako bude bilo potrebe da se digne i kredit, da se upumpa u privredu i spasi što se spasiti može – izjavio  je Pavlović.

Kod tačaka vezanih za poljoprivredu, odbornici SDA bili su suzdržani. Odbornik ove stranke Mesud Trnjanin napomenuo je da je mjerama trebalo obuhvatiti i nabavku herbicida, a ne samo đubriva i sjemenskog materijala. Takođe, on smatra da postoji nesklad kod uslova za dobijanje pomoći. – Tu stoji da je najmanja površina koju treba zasijati 0,5 hektara, a najmanja visina troškova na fiksalnom računu 200 KM. Nelogično je, jer svako ko zasijava 0,5 hektara ne treba mineralnog đubriva u tom iznosu – rekao je Trnjanin.

Predsjednik gradskog parlamenta Mirsad Duratović rekao je da se pokazalo da se zasjedanje može održati, uz poštivanje svih propisanih mjera, te da su odbornici spremni i u ovim uslovima raditi za dobrobit grada. – Ovaj set mjera je kap u moru u odnosu na potrebe koje imamo na terenu. Međutim, za neke obimnije zahvate potreban je rebalans budžeta. I  očekujemo od gradonačelnika da predloži rebalans, što  sam  takođe tražio u svom dopisu od 16. aprila, kako bi mogli u većem obimu pomoći privrednim subjektima, poljoprivrednicima, ali i socijalno ugrožanim kategorijam stanovništva – izjavio je Duratović.

KV

PrethodniGRAĐANI OD SUTRA DO 2. MAJA DA SAMI OČITAJU STRUJU (video)
SlijedećiU četvrtak pomen Radenku Đapi