Odbornici Skupštine grada Prijedora na današnjem zasjedanju usvojili su odluke o bratimljenju grada Prijedora sa opštinom Inđija (Srbija), te sa Sisertskim gradskim okrugom (Rusija). 

Takođe, odbornici su usvojili Odluku o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja i Odluku o subvencionisanju zakupnine za korisnike socijalnog stanovanja. Usvojene su izmjene i dopune Odluke o komunalnim taksama.

Odbornicima je predočena informacija o trenutnoj epidemioloskoj situaciji u gradu Prijedoru.

Z. J.