Za besplatnu pravnu pomoć u toku prošle godine javilo se preko 200 korisnika, u 480 slučajeva, kaže Danijela Milešević – Plavšić, pravnik u kancelariji “Vaša prava” Prijedor. Kad se pogledaju oblasti zbog kojih se građani javljaju to su i  dalje najčešće pitanja vezana za područje prava na penziju, prava iz socijalne zaštite, te za porodično pravo. Često dolaze i lica kojima su stigle tužbe od komunalnih preduzeća zbog neizmirenih dugovanja. Nerijetko se radi o licima u stanju socijalne potrebe, koja često ne mogu sebi obezbijediti osnovna sredstva za život, kaže Milešević Plavšićeva. – Često ta dugovanja iznose i po nekoliko hiljada KM. Nažalost, to može predstvaljati problem u izvršnom postpku, jer lica koja i posjeduju neku nekretninu mogu bez nje i ostati ukoliko nisu u stanju da potupe po osnovu pravosnažne presude, odnoso da izmire dugovanja – navodi Milešević-Plavšićeva.

Za besplatnu pravnu pomoć građani se javljaju i kad je u pitanju razvod braka ili isplata alimentacije. Praksa je pokazala da u najvećem broju slučajeva iza razvoda stoji nekakav oblik nasilja u porodici. U ovoj oblasti došlo je do izmjena zakonskog okvira, tako da će se nasilje u porodici tretirati kao krivično djelo. – U oktobru prošle godine u RS je usvojen Zakon o izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. On bi trebao predstavljati vid oštrijeg kažnjvanja nasilnika. Jer više nećemo govoriti o prekršajima, već o krivičnom djelu. Zakonom je predviđeno i oštrije kažnjavanje lica koja su obavezna da prijave nasilje u porodici, a to ne učine – pojašnjava Milešević-Plavšićeva.

Izmjene i dopune ovog zakona na snagu će stupiti u maju ove godine. Za pravnu pomoć obraćala su se i lica kojima je bila potrebna pomoć u pribavljanju određene dokumentacije iz zemalja regiona. Tu je najčešće bila riječ o licima koja žele da regulišu boravak u BiH, kažu u “Vašim pravima”. Što se tiče raseljenih lica, najviše su se obraćali za pomoć u prijavi prva vlasništva u Federaciji BiH, budući da postoje određeni rokovi do kad se to pravo mora prijaviti.  U u toku 2019. održana je dobra saradnja sa  organima lokalne samouprave, kažu u “Vašim pravima”.

Z. J.

PrethodniU nedjelju Svetosavska akademija
SlijedećiVečeras počinje sa radom skijaška staza na Kozari