(VIDEO) NASTAVITI AKTIVNOSTI S CILJEM DA HRVATSKA ODUSTANE OD ODLAGALIŠTA NA TRGOVSKOJ GORI

0
147

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik upozorio je danas da se ne smiju usporiti aktivnosti koje sprovode institucije Republike Srpske i BiH da Hrvatska odustane od lokacije za odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, već treba dodatni motiv da se sprovede sve što je planirano u vezi sa tim problemom.
Vipotnik je naveo u obraćanju na tematskoj sjednici Skupštine opštine /SO/ Novi Grad da će, nakon što su 2. oktobra u ovdašnjem naselju Mlakve počela istraživanja u vezi sa određivanjem nultog stanja radioaktivnosti, uskoro biti raspisan javni poziv za seizmološka istraživanja.

“Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju uskoro će prezentovati prve podatke o istraživanjima. Ministarstvo koordiniše sve aktivnosti kad je ovaj problem u pitanju, pratimo i aktivnosti u Hrvatskoj. Neke naše aktivnosti su uzročno posljedične jer kad Hrvatska objavi studiju uticaja na životnu sredinu onda možemo reagovati”, istakao je Vipotnik.

On kaže da će tokom novembra na sastanku u Sekretarijatu ESPOO konvencije u Ženevi biti ukazano da Hrvatska vodi netransparentan proces.

Vipotnik je napomenuo da je Narodna skupština Republike Srpske nedavno usvojila Rezoluciju o protivljenju izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore u opštini Dvor u Hrvatskoj.

“Rezolucija je usvojena jednoglasno što govori da je nepodijeljen stav svih institucija u Republici Srpskoj. Rezolucijom je od Vlade Republike Hrvatske zatražen stav da li će do 2028. godine biti odloženo skladištenje radioaktivnog otpada”, rekao je Vipotnik.

Savjetnik miinistra za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Borislav Bojić naglasio je da je BiH dala kvalitetan odgovor na notifikaciju iz Hrvatske o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu.

“Nisu očekivali tako opsežan odgovor. Oni su angažovali britansku agenciju da pomogne prilikom utvrđivanja prekograničnog uticaja”, rekao je Bojić.

On je objasnio da su u toku aktivnosti oko angažovanja francuske agencije koja će biti pomoć Ekspertskom i Pravnom timu.

“Mi ćemo nastaviti svoje aktivnosti. Ono što očekujemo jeste da rezolucija o protivljenju izgradnji skladišta radioaktivnog otpada bude usvojena u parlamentima Federacije BiH i BiH”, rekao je Bojić i dodao da je planirano da okrugli sto o ovoj temi bude održan u Parlamentarnoj skupštini BiH te u naučno-istraživačkim institucijama.

Predsjedavajući Ekspertskog tima Emir Dizdarević rekao je da se čeka odgovor iz Hrvatske na primjedbe koje su iz BiH upućene na sadržaj studije uticaja na životnu sredinu i podaci o karakterizaciji radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane “Krško”.

“Kad dobijemo ove podatke međunarodni stručnjaci će dati svoje mišljenje”, rekao je on.

Dizdarević očekuje da će uskoro biti izvršena seizmološka istraživanja na području Republike Srpske i Federacije BiH.

“Republika Hrvatska je uvidjela da ne može do 2026. godine uraditi sve što je potrebno uz poštovanje međunardonih standarda. Mislimo da je realno i kvalitetno rješenje da Hrvatska skladišti radioaktivni otpad u Sloveniji”, kaže Dizdarević.

Zamjenik predsjednika Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za zaštitu životne sredine Milanko Mihajilica rekao je da, nakon što je usvojena Rezoluciju o protivljenju izgradnji džentar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, lokalne zajednice u slivu rijeke Une treba da intenziviraju svoje aktivnosti.

“Važno je da nas Hrvatska zvanično obavijesti da je skladištenje radioaktivnog otpada odloženo do 2028. godine. Ovo vrijeme treba da iskoristimo da u skladu sa međunarodnim konvencijama dovedemo Hrvatsku u situaciju da trajno odustane od lokacije Trgovska gora”, rekao je on.

Skupština opštine Novi Grad prihvatila je danas informaciju o aktivnostima ove opštine, Ekspertskog i Pravnog tima BiH u vezi sa planovima i aktivnostima Hrvatske na izgradnji skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da su aktivnosti nadležnih institucija dale rezultate, te da treba nastaviti raditi dok Hrvatska ne odustane od lokacije Trgovska gora.

“Očekujem da će istražni radovi dati podatke za argumentovanu potvrdu da Trgovska gora nije adekvatna lokacija”, rekao je on.

Predsjednik Udruženja “Grin tim” Mario Crnković rekao je da je Trgovska gora bezbjednosna prijetnja za BiH.

“Važno je da se ovoj temi obrati dovoljno pažnje. BiH mora jačati stručnu argumentaciju i diplomatsku poziciju, odlučnije djelovati prema članicama EU da se Hrvatska zaustavi prije pravnog procesa”, rekao je on.

Na tematskoj sjednicu danas su usvojeni zaključak da Savjet ministara treba da usvoji strategiju pravne zaštite BiH u vezi sa problemom Trgovske gore, da se Predsjedništvo BiH aktivnije uključi u rješavanje ovog problema, te da se dva puta godišnje lokalni parlament upozna sa aktivnostima na sprečavanju namjera Hrvatske.

Osim toga, zaključeno je da opštinski tim koji se bavi ovim pitanjem intenzivira svoje aktivnosti, te da ovaj tim bude dopunjen predstavnikom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Opštinski tim treba da bude uključen u sve aktivnosti koje opština Novi Grad organizuje u vezi sa problemom Trgovske gore, a Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da sprovede istraživanje o zdravstvenom stanju stanovnika Novog Grada i susjednih opština.

Opština Novi Grad treba da napravi procjenu uticaja najavljene izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na migraciona kretanja i privredne aktivnosti.

SRNA