Vlada Republike Srpske saopštila je da je Republički štab za vanredne situacije donio Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Ovim zaključkom propisuju se vanredne mjere u cilju prevencije širenja virusa korona i bolesti na teritoriji Republike Srpske.

U nastavku pročitajte sve stavke ovog Zaključka:

1. Ovim zaključkom propisuju se vanredne mjere u cilju prevencije širenja virusa korona „SARS-CoV-2“ i „COVID-19“ bolesti na teritoriji Republike Srpske.

2. U cilju provođenja vanrednih mjera iz tačke 1. ovog zaključka za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva:

a) Do 30.marta 2020. godine u Republici Srpskoj zabranjuje/u se:

–         sva javna okupljanja,

–        rad ugostiteljskim objektima svih kategorija,

–        rad trgovinama, osim subjekata iz podtačke b) ovog zaključka,

–        rad svadbenim salonima,

–        rad fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i slučnim oblicima organizovanja),

–        rad bazenima, „wellness“ i spa centrima zasebno i u sklopu hotelskog smještaja,

–        rad dječijim igraonicama,

–        rad pijacama,

–        rad privatnim stomatološkim ambulantama,

–        rad priređivača igara na sreću,

–        rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija.

b) Ograničava se rad:

–        u trgovačkim centrima od 7:00 do 18:00 časova, gdje mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje, apoteke i poljoprivrene apoteke ako se nalaze u tržnom centru,

–        trgovine prehrane/robe široke potrošnje, trgovine stočne hrane i trgovine na veliko od 7:00 do 18:00 časova,

–        trgovinskim objektima vrste dragstor i subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda) od 7:00 do 22:00 časova,

Rad u navedenim subjektima u ovoj podtački ovog zaključka organizovati uz preduzimanje sljedećih mjera:

–        ograničavanje broja ljudi koji istovremeno mogu biti u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,

–        ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje 1 m,

–        u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene,

–        javne kuhinje – dozvoljen rad preko šaltera, bez usluživanja/posluživanja u objektima,

–        dostava životnih namirnica je dozvoljena od 07:00 do 18:00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi,

–        hoteli, moteli i hosteli – mogu pružati usluge smještaja u svom prostoru za svoje goste, a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,

–        benzinske pumpe i plinske pumpne stanice, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekata od 07:00 do 18:00 časova,

–        apoteke i poljoprivredne apoteke – bez promjene radnog vremena, uz preduzimanje sljedećih mjera:

–        ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u istom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,

–        ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najamanje 1 m,

–        u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene,

v)       Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

–        u svim organizacionim jedinicama republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koji vrše javna ovlaštenja organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,

–        na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,

–        održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima uprave od najmanje 1 m uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

g)       Dom zdravlja će reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima resorno nadležnog Ministarstva pri čemu će se:

–        organizovati za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom korona,

–        prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta i dostavljati Institutu za javno zdravstvo i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama,

–        organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima,

–        pružanje stomatoloških usluga u hitnim slučajevima uz poštovanje svih preventivnih mjera.

3.       Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

4.       Jedinice lokalne samuprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim Zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu i restriktivnije mjere u odnosu na mjere donesene ovim aktom.

5. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica koja vrše javna ovlaštenja dužna su u slučaju donošenja akata ili izmjena u načinu rada bez odlaganja dostaviti izvještaj o istom Stručno – operativnom timu formiranom za potrebe Republičkog štaba za vanredne situacije.

6.Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite  u Republici Srpskoj (COVID-19) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/20), Naredba o obaveznom obustavljanju programa za djecu u godini pred polazak u školu radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 10.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju rada u đačkim domovima radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 16.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju vaspitno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094/20 od 10.03.2020. godine, Naredba 19.02/616-7/20 od 10.03.2020. godine o radu visokoškolskih ustanova i ustanova studentskog standarda i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/20) primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog Zaključka.

7.  Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Nezavisne novine

Foto: Vlada RS

PrethodniPRIJEDORSKI VOĆARI NA RASPOLAGANJU U BORBI PROTIV VIRUSA KORONA (video)
Slijedeći“Željeznice”: REDUKCIJA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA