19.8 C
Prijedor

VLADA SRPSKE DONIJELA ODLUKU O VISINI ŠKOLARINE ZA REDOVNE STUDENTE

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 68. sjednici u Banjaluci, Odluku o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2024/25. godinu, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 67/20) propisano je da, na prijedlog javnih visokoškolskih ustanova, Vlada donosi odluku o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje, za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za svaku akademsku godinu.

Visine školarina su shodno prijedlozima javnih visokoškolskih ustanova – na nivou prethodne akademske 2023/24. godine, imajući u vidu značaj školarina na standard najšireg sloja studentske populacije, navodi se u saopštenju.

Odlukom se utvrđuje visina školarine u akademskoj 2024/25. godini, za:

1) redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija, na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, koji su upisani u skladu sa ranije važećim Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20);

2) redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija koji obnavljaju godinu u kojoj su finansirani iz budžeta Republike Srpske, koji su upisani u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 67/20).

Visina školarine za redovne studente, na studijskim programima prvog ciklusa studija, određuje se u sljedećim iznosima:

– za studijske programe na medicinskim fakultetima, studijske programe muzičke umjetnosti, likovne umjetnosti i dramske umjetnosti (osim smjerova: animirani film; FTV i produkcija) – 660 KM,

– za studijske programe dramske umjetnosti – animirani film; FTV (režija, kamera, montaža) i produkcija – 1.500 KM,

– za studijski program dramske umjetnosti – smjer produkcije – 1.000 KM,

– za sve ostale studijske programe – 440 KM.

Visina školarine za redovne studente na studijskim programima drugog ciklusa studija, određuje se u sljedećim iznosima:

– za studijske programe likovne umjetnosti – 1.500 KM,

– za studijske programe muzičke umjetnosti – 1.500 KM,

– za studijske programe dramske umjetnosti – 3.000 KM,

– za sve ostale studijske programe – 880 KM.

Ovom odlukom, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju je predviđeno da plaćanja školarine budu oslobođeni redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su prvi put upisali prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2020/21. godini. Plaćanja su oslobođeni i:

– studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,

– studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,

– studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,

– studenti sa invaliditetom i

– studenti – djeca bez oba roditelja.

RTRS

NAJČITANIJE