Iz “Vodovoda” Prijedor poručuju da voda za piće zadovoljava sve propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode, namijenjene za ljudsku potrošnju. Kao odgovor na primjedbu potrošača koja se odnosi na nedovoljnu informisanost o kvalitetu vode, trenutno se provodi godišnja anketa o zadovoljstvu građana uslugama ovog preduzeća. Direktor “Vodovoda”, Vlado Reljić pojašnjava da su ažurni rezultati svih fizičko – hemijskih i mikrobioloških analiza vode dostupni na zvaničnom web-sajtu “Vodovoda” i biltenima koji se dostavljaju svim potrošačima.

– Mi zaista poštujemo sve ono što je rečeno u pravilniku koji tretira tu oblast. Tri puta mjesečno, ukupno po 11 uzoraka, zajedno sa Higijensko – epidemiološkom službom Doma zdravlja Prijedor šaljemo na analizu u Institut za javno zdravstvo u Banjoj Luci. Tu se radi fizičko – hemijska i mikrobiološka analiza. U prošloj godini od uzetih 336 uzoraka vode za piće, samo jedan uzorak je bio mikrobiološki neodgovarajući, dok je 335 uzoraka odgovaralo pravilniku. Od 186 uzoraka uzetih u prvih šest mjeseci ove godine samo tri ne odgovaraju zadatim parametrima – u dva slučaja je riječ o povećanoj mutnoći vode, a u jednom slučaju o mikrobiološki neodgovarajućem uzorku – rekao je Reljić.

Jednom godišnje se šalje sedam uzoraka vode na proširenu periodičnu analizu u Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu i u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjoj Luci, koja pokazuje da su svi parametri o kvalitetu vode ispravni. – Naši potrošači mogu bezbjedno da koriste vodu, bez ikakvih opasnosti. Uostalom, to se može provjeriti i u Higijensko – epidemiološkoj službi Doma zdravlja. Nema indikacija za neke bolesti koje bi nastale nekvalitetom vode – poručuje Reljić.

Pored pomenutih analiza, dva puta sedmično ili više, vrši se analiza uzoraka iz mreže u laboratoriji “Vodovoda” u cilju traženja i rješavanja problema u kvaitetu i ispravnosti vode za piće.

V.Repajić

PrethodniKK “SHODAN”: SEDAM MEDALJA NA TURNIRU U BANJOJ LUCI
SlijedećiU PETAK BESPLATNA KONTROLA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA (video)