Petak, 12. Aprila 2024.
21.8 C
Prijedor

VODOSTAJ SANE U BLAGOM PADU

NAJNOVIJE VIJESTI

Zbog intenzivnih padavina na širem području grada Prijedora i u gornjem slivnom području rijeke Sane i njenih pritoka počev od 11.03.2024. došlo je do naglog porasta vodostaja rijeka Sane i Gomjenice koji je u poslijepodnevnim časovima imao prirast i do 25 cm na sat.
U 18 časova vodostaj je dostigao kotu od 351 cm nakon čega je od strane Odsjeka civilne zaštite započeto sa stalnim praćenjem cjelokupnog slivnog područja rijeke Sane.
Tokom dana u više navrata pripadnici Teritorijalno vatrogasno- spasilačke jedinice vršili su ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija.
Stanje u zoni vodotoka Miloševice je tokom padavina bilo zadovoljavajuće s obzirom na izvedene građevinske radove i proširenja korita u zoni ovog vodotoka.
Padavine na cjelokupnom slivnom području su prestale u poslijepodnevnim časovima, ali je priliv vode u vodotoke i dalje bio velik, sve do ponoći kada se osjetilo blago usporavanje rasta svih vodotokova.
Stagnacija vodostaja započela je najprije u gornjem slivnom području rijeke Sane, u Ključu i Sanskom Mostu oko dva časa 12.03.2024. godine, dok se taj trend osjetio u Prijedoru u jutarnjim časovima oko šest časova.
U ranim jutarnjim časovima izvršen je detaljan pregled terena tokom kojeg je uočeno parcijalno izlijevanje vode iz korita rijeke Sane i popunjavanje prirodnih depresija u Tukovima, Raškovcu, Bišćanima i Brezičanima. Nisu registrovani objekti u koje je ušla voda, putna komunikacija prema Bišćanima je prohodna i saobraćaj se odvija nesmetano.
Trenutni vodostaj rijeke Sane u Prijedoru iznosi 401,4 cm i isti je u blagom padu u odnosu na jutrošnji maksimum od 404 cm. Značajniji trend pada vodostaja bilježi se u gornjem slivnom području u Ključu 15 cm i Sanskom Mostu 23 cm.
U toku dana očekuje se daljnji značajniji pad vodostaja, s obzirom da padavine koje su najavljene nisu tog intenziteta koji bi mogao značajnije uticati na vodotok rijeka Sane i Gomjenice.
Odsjek za civilnu zaštitu će nastaviti sa praćenjem stanja na terenu, po potrebi predlagati potrebna rješenja i o istom redovno obavještavati nadležne.

Kabinet gradonačelnika Prijedora