3.8 C
Prijedor
Četvrtak, 30 Novembra, 2023

ZA ADAPTACIJU JAVNE RASVJETE U PRIJEDORU 15.000 KM

Najnovije vijesti

Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš i šef Odsjeka za budžet grada Prijedora Aleksandar Petrović danas su u Banjaluci potpisali ugovor o finansiranju realizacije Projekta “Izgradnja i adaptacija javne rasvjete u gradu Prijedoru”, čija je vrijednost 15.000 KM.
Ugovor je potpisan s ciljem podizanja bezbjednosnog ambijenta i zaštite stanovništva, te će u skladu s tim biti osigurana javna rasvjeta u gradskim i prigradskim dijelovima grada Prijedora, saopšteno je iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Sekretarijat svake godine priprema Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i praćenja migracionih procesa kojim se raspoređuju sredstva odobrena budžetom Republike Srpske.

Osnovni cilj prilikom realizacije ovog programa jeste ispunjavanje obaveza iz Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma i Revidirane strategije za provođenje ovog aneksa iz 2010. godine, a finansijska sredstva su, osim pomoći raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima, namijenjena i za praćenje i analizu migracionih procesa.

Čordaš je istakao da je Sekretarijat u ulozi koordinatora aktivnosti u oblasti migracija, te da stalno sarađuje s nadležnim institucijama koje se bave poslovima i pitanjima migracija, kao i sa opštinama i gradovima Srpske kako bi se pronašlo rješenje za povećan priliv i prisutnost migranata na ovim prostorima i očuvala bezbjednost i zaštita lokalnog stanovništva.

“Ovdje se posebno misli na predlaganje mjera Vladi Republike Srpske kako bi se postigao kontrolisan ulazak migranata u našu zemlju i suzbile nezakonite migracije, ali i na pružanje stručne i finansijske podrške jedinicama lokalne samouprave koje su pogođene migrantskom krizom, što Sekretarijat kontinuirano radi”, rekao je Čordaš.

On je napomenuo da se to naročito odnosi na posljednjih nekoliko godina u kojima je došlo do velikog priliva migranata, što nije zaobišlo ni Republiku Srpsku, iako njena teritorija uglavnom predstavlja tranzitnu zonu ka EU.

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije je u prethodnom periodu održao nekoliko sastanaka s predstavnicima opština i gradova u Srpskoj na kojima je bilo riječi o izradi univerzalnih smjernica o postupanju u oblasti migracija, te je urađena analiza trenutnog stanja, ali i budućih potreba i prioriteta.

Na sastancima je zaključeno da je neophodna veća uključenost svih nadležnih subjekata kako bi se razvili mehanizmi koordinacije i ojačali kapaciteti jedinica lokalne samouprave.

U skladu s ovim ugovorom, grad Prijedor je saglasan da će obezbijediti razliku sredstava potrebnih za završetak radova ukoliko bude potrebno.

SRNA