-1.2 C
Prijedor
Subota, 9 Decembra, 2023

ZA ĐAČKI PREVOZ SREDNJOŠKOLCIMA SUBVENCIJE OD 20, 50 I 100 ODSTO

Najnovije vijesti

Grad Prijedor raspisao je danas javne pozive za subvenciju troškova đačkog prevoza za srednjoškolce čije je mjesto prebivališta od škole udaljeno više od četiri kilometra.
Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo srednjoškolci za prvo polugodište školske 2023/2024. godine, ako ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.

Pravo na subvenciju od 50 odsto imaju srednjoškolci za prvo polugodište školske 2023/2024. koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida ili status civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kome je jedan roditelj nezaposlen, a živi u višečlanoj porodici, kao i gdje jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Na subvenciju od 100 odsto imaju pravo djeca bez roditeljskog staranja, đaci iz višečlanih porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je član korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

Ukoliko iz jedne porodice srednju školu pohađa više učenika, svi jednako ostvaruju prava na subvenciju đačkog prevoza, uz ispunjavanje propisanih uslova.

Pozivi su objavljeni na zvaničnoj internet-stranici grada i u sedmičnom listu “Kozarski vjesnik”, a rok za podnošenje prijava je 15 dana.

SRNA