“Najveći broj zahtjeva odnosi se na novčanu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, zdravstvenu zaštitu i subvenciju električne energije. Zabilježen je i porast obraćanja građana u pitanjima brakorazvoda, nasilja u porodici, stambenog zbrinjavanja, kao i za usluge psihologa i defektologa”, navedeno je u izvještaju o radu ove javne ustanove za prošlu godinu.

Centar je lani posredovao u 485 bračnih nesuglasica, a u najvećem broju razvedenih brakova djeca su povjerena majci.

“Tokom dosadašnjeg rada primijećena je mala zainteresovanost očeva u odnosu na ukupan broj zaprimljenih predmeta, što ruši predrasude da organ starateljstva daje prednost majkama u odnosu na očeve, odnosno da diskriminiše očeve”, poručili su iz Centra.

Centar za socijalni rad Prijedor učestvovao je u 35 postupaka vođenih protiv maloljetnih lica, na institucionalnom smještaju nalazilo se 56 korisnika, a na evidenciji je bilo 1.167 lica sa smetnjama u razvoju i 53 korisnika prava na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa razvojnim poteškoćama.

U prošloj godini zabilježeno je jedno nepotpuno usvojenje, a bez roditeljskog staranja je 50 djece, dok su evidentirana 32 slučaja zbrinjavanja u 25 hraniteljskih porodica. Na evidenciji Centra je i 18 potencijalnih hranitelja.

U zabilježenih 135 slučajeva nasilja u porodici usluge prihvatne stanice za privremeni boravak žrtava porodičnog nasilja koristilo je 69 lica. U 45 porodica sa ukupno 131 djetetom prepoznati su elementi zanemarivanja djece.

“Poražavajući je podatak da su od 135 evidentiranih slučajeva nasilja u porodici izrečene samo tri zaštitne mjere, što procentualno iznosi 2,22 odsto”, navedeno je u izvještaju.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć lani je ostvario 451 korisnik, pravo na jednokratnu pomoć u namirnicama njih 190, 377 lica koristilo je pravo na novčanu pomoć, dok pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje 189 korisnika, a na dodatak za pomoć i njegu drugog lica 1.281 korisnik.

PrethodniJEDNA KAŠIKA DNEVNO OVE SMJESE VRATIĆE VAM DIOPTRIJU NA NULU
SlijedećiMEĐUNARODNA TRKA U KLADUŠI: ZLATO I  BRONZA  SAŠKE JELIĆ, BOŽIDAR VUJIĆ TREĆI