U protekloj godini ostvareno je zadovoljavajuće stanje bezbjednosti u gradu, kao i napredak po svim linijama policijskog rada, sapošteno je na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada Policijske uprave Prijedor u 2017. godini. – Prije svega, imamo pad evidentiranih krivičnih djela. Istovremeno, raste broj rasvjetljenih krivičnih djela, a smanjen je i broj prekršaja javnog reda i mira. Takođe, manji je i broj lica koja su smrtno stradala u saobraćajnim nezgodama – napomenuo je Dalibor Ivanić, načelnik PU Prijedor. U 2017. evidentirano je 899 krivičnih djela, za 12% manje nego 2016., a kada se pogledaju posljednje četiri godine, broj krivičnih djela manji je za 271 djelo. U isto vrijeme raste procenat rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, i on za prošlu godinu iznosi 70%, dok je ukupno rasvjetljeno 87% krivičnih djela. Rasvjetljena su i sva krivična djela protiv života i tijela u 2017., a tu se izdvajaju  dva teška ubistva i jedno nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom.

Smanjen je i broj krivičnih djela protiv imovine, koja su zabilježena u 420 slučajeva. U proteklih 12 mjeseci evidentirana su razbojništva i oba su rasvjetljena. To je značajno smanjenje u odnosu na 2016., kada je evidentirano 13 takvih djela. U oblasti zloupotrebe  opojnih droga evidentirano je 40 krivičnih djela, što je porast od 605 u odnosu na period prije četiri godine. – Nažalost, bezbjednosna problematika u ovoj oblasti je i dalje prisutna. Mi se trudimo i ostvarujemo rezultate, zbog čega je i povećan broj ovih krivičnih djela – rekao je Ivanić

Napomenuto je da je ovo stanje rezultat kontinuiteta rada na preventivnim i represivnim mjerama koji se odražava na prethodne četiri godine, kada je formiran CJB Prijedor.  Prioritet rada u narednom periodu biće prevencija terorizma, kao i povećanje otkrivačke djelatnosti u oblasti privrednog kriminaliteta.

Z.J.

foto: Giga

PrethodniBESPLATNA STRUČNA PREDAVANJA ZA PČELARE (VIDEO)
SlijedećiZIMSKI IZVIĐAČKI KAMP NA KOZARI (VIDEO)