8.8 C
Prijedor
Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

ZAKLЈUČCI GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Najnovije vijesti

Na osnovu člana 39. stav 3. i  člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ( „Službeni glasnik RS„  broj: 121/12 )  i člana 12. Stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora ( „Službeni glasnik grada Prijedora„ broj 7/13 ), na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora održanoj dana 14.05. 2019. godine donosi slјedeće:

                                                ZAKLJUČKE

  1. Nivo rijeke Sane prešao je nivo od 460 cm, što predstavlja kotu vanredne odbrane od poplava. To je uzrokovalo zaplavlјivanje oko 200 stambenih objekata u naselјima Tukovi, Raškovac, Gomjenica i Brezičani.
  2. Proglašava se stanje vanredne odbrane od poplava na području grada Prijedora.
  3. Nalaže se svim subjektima za zaštitu i spasavanje da kontinuirano izvršavaju zadatke zaštite i spasavanja u skladu sa potrebama stanovništva i prema planovima zaštite od poplava i prema utvrđenim mjerama i zaklјučcima Gradskog štaba za vanredne situacije.
  4. Izvršiti pojačano angažovanje kapaciteta, mehanizacije i lјudstva na postavljanju privremenih nasipa i dostavu vreća za pijesak na svim kritičnim mjestima.
  5. Zahtjeva se od Republičke inspekcije za vodoprivredu da hitno utvrdi stanje zaštitnih vodoprivrednih objekata na Ribnjaku „Saničani“ i drugim zaštitnim vodoprivrednim objektima (branama) na području grada i da o tome obavijesti Gradski štab za vanredne situacije.
  6. Nalaže se AD “Vodovod“ i Domu zdravlјa Prijedor da pojačano prate stanje higijenske ispravnosti vode za piće, preduzmu potrebne mjere zaštite i da blagovremeno obavještava Gradski štab za vanredne situacije i predlaže potrebne mjere za obezbjeđenje higijenske ispravnosti vode za piće.
  7. Nalaže se direktorima obrazovnih ustanova na području grada Prijedora – osnovnih i srednjih škola da na bazi postojećeg stanja predlože nadležnom ministarstvu mjere radi donošenja odluke o obustavi nastave za području ugroženom poplavom.
  8. Obavezuje se Odsjek za civilnu zaštitu da kontinuirano prati stanje vodostaja i stanje na terenu i da blagovremeno Gradskom štabu za vanredne situacije predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja.